Vertrouwen

Uitgaand Toerisme 2017-2

De Reisbranche is per saldo - wederom - positief gestemd. Aanzienlijk positiever dan de zakelijke dienstverlening als totaal. Men investeert flink in nieuwe bestemmingen en weet de klantloyaliteit opnieuw te vergroten. Er wordt meer gevlogen. Het verbod op doorberekening van creditcard provisies heeft volgens de branche weinig gevolgen en over de beschikbaarheid van Schiphol in de nabije toekomst maakt men zich (nog) weinig zorgen.

Vertrouwensindex
+ 44  
+ 31 verwachting

Het ondernemersvertrouwen bij Reisorganisaties voor met + 44 zeer groot. Dit vertrouwen is aanzienlijk groter dan gemiddeld voor de zakelijke dienstverlening in Nederland (Coen) die op +17 staat. De verwachting voor het komend seizoen is iets lager, maar met +31 nog altijd groot en even groot als een half jaar geleden (+29). Er lijkt zich een patroon af te tekenen: de vertrouwensindex voor de zomer is nu al voor de tweede keer hoger dan die voor de winter, maar over het geheel genomen is er een stijgende lijn.  Het verbod op doorberekening van creditkaart betalingen is voor 52% van de ondernemers geen probleem omdat dat toch al niet kon, en 34% verwacht creditkaart betalingen gewoon in stand te kunnen houden. Reisorganisaties verwachten dat de drukte op Schiphol vooral zal leiden tot uitwijking naar b.v. Brussel en Düsseldorf (21%) en een versnelde groei van Lelystad (28%).

De positieve verwachting wordt vooral veroorzaakt door een verwachte omzetgroei en besteding per boeking (52% verwacht toename). 6% – 13% van de reisondernemingen heeft over het afgelopen seizoen krimp ervaren en verwacht ook voor het komend half jaar geen verbetering. Inhoudelijk verwacht een grote meerderheid (67%) een verdere toename van maatwerk, van vliegvakanties (+48%) en long haul (+50%). Het aandeel eigen vervoer en bus- en trein neemt volgens kleine meerderheid verder af (- 29% en – 21%).

NB: omdat de reiswereld deels seizoen-bepaald is, worden seizoenen met elkaar vergeleken (winter 2015/16 met winter 2016/17 en zomer 2016 met zomer 201 ).

Effecten afschaffing toeslag creditcardbetaling en drukte Schiphol

De actualiteitsvragen 2017-2 betroffen het verbod per 1 januari 2018 op het berekenen van een toeslag op creditcardbetalingen en de grenzen aan de groei van Schiphol. .

Gevolgen van verbod op toeslag van creditcardbetaling:

geen gevolgen, want klanten kunnen nu en straks sowieso niet afrekenen met creditcard52%
wel gevolgen: nu nog afrekenen met creditcard, maar straks niet meer10%
geen gevolgen want kunnen nu, maar ook straks gewoon met creditcard afrekenen:34%
wel gevolgen: ik verwacht een toename in het aantal creditcardbetalingen0%
geen mening3%

86%van de reisondernemingen verwacht geen gevolgen van het nieuwe verbod, omdat men toch al niet met creditcard liet afrekenen, dan wel het gewoon blijft doen.

Bereiken van maximum aantal vluchten op Schiphol zal vooral leiden tot:

Uitwijk van vakantievliegers naar b.v. Brussel en Düsseldorf21%
Hogere ticketprijzen als gevolg van schaarste aan slots op Schiphol7%
Weinig verandering; discriminatie tussen airlines is verboden en Schiphol kan groeien tot 202021%
De groei van Lelystad zal sneller gaan dan nu gepland staat28%
geen mening24%

Prijsverhoging verwacht bijna niemand. Wel uitwijk, doorgaande groei op Schiphol en versnelde groei van Lelystad.

Vooruitblik winter 2017/18 t.o.v. winter 2016/17

Vooruitblik winter 2017/18 Bedrijfsmatig

negatiefsaldopositief
Aantal boekingen-12%+32%+44%
Aantal Reizigers-12%+30%+42%
Omzet-8%+44%+52%
Prijsniveau-2%+40%+42%
Besteding per boeking-2%+50%+52%
Winst-12%+13%+25%
Personeel-8%+15%+23%
Concurrentiepositie-2%+35%+37%
Reisklimaat-8%+17%+25%
Vertrouwensindex Uitgaand Toerisme+31

Leeswijzer: 44% van de reisorganisaties verwacht het komende half jaar een toename van het aantal boekingen t.o.v.de winter 2016/2017. 12% verwacht minder boekingen. Saldo +32%. De rest (34%) verwacht geen verandering.

De bedrijfsverwachtingen voor het komend seizoen zijn op alle kenmerken per saldo wederom in meerderheid positief, net als een half jaar geleden. Opvallend is dat de verwachtingen m.b.t. het reisklimaat per saldo positief blijven, zij het iets minder dan een half jaar geleden (25% nu, 38% een half jaar geleden).

Vooruitblik winter 2017/18 Inhoudelijk

negatiefsaldopositief
Ontwikkelen nieuwe bestemmingen/arrangementen– 2%+33%+35%
Aantal boekingen short haul-10%+9%+19%
Aantal boekingen medium haul-2%+15%+17%
Aantal boekingen long haul– 6%+40%+46%
Aandeel business/mice– 6%+0%+6%
Aandeel maatwerk– 2%+56%+58%
Aandeel eigen vervoer – 31%-18%+13%
Aandeel vliegtuig– 2%+31%+33%
Aandeel bus en trein-19%-18%+0%
klantloyaliteit– 10%+17%+27%

Leeswijzer: 35% is van plan nieuwe bestemmingen en arrangementen te ontwikkelen. 2% is dat niet van plan. Per saldo investeert 33% daarin. De rest (63%) noteert geen groei of krimp of op hen is de vraag niet van toepassing.

De inhoudelijke verwachtingen voor komende winter zijn per saldo eveneens (zeer) positief. Dat komt – opnieuw – tot uiting in  het grote aantal reisondernemingen (35%) dat investeert in nieuwe bestemmingen en arrangementen. Voor short- en medium haul verwacht een kleine meerderheid groei, maar de hoogste verwachtingen heeft men voor long haul (40% verwacht groei). Ook bij ‘maatwerkreizen’ verwacht 56% groei. Eigen vervoer (31% verwacht krimp) en Bus- en treinreizen (19% verwacht krimp) verliezen opnieuw terrein aan het vliegvervoer. Opvallend: de klantloyaliteit ziet per saldo een kleine meerderheid toenemen.

NB: voor een juiste interpretatie van de cijfers is van belang dat bij de reisbranche seizoenen met elkaar worden vergeleken (zomer 2016 met zomer 2015 en winter 2015/16 met winter 2016/17).

Terugblik zomer 2017 t.o.v. zomer 2016

Terugblik zomer 2017 Bedrijfsmatig

negatiefsaldopositief
Aantal boekingen– 10%+69%+79%
Aantal Reizigers– 8%+69%+77%
Omzet– 6%+75%+81%
Prijsniveau– 0%+50%+50%
Besteding per boeking– 6%+52%+58%
Winst– 13%+39%+52%
Personeel– 2%+31%+33%
Concurrentiepositie– 4%+31%+35%
Reisklimaat– 8%+27%+35%
Vertrouwensindex Uitgaand Toerisme+ 44

Leeswijzer: 79% van de reisorganisaties realiseerde de afgelopen zomer een toename van het aantal boekingen t.o.v.de zomer 2016. 10% registreerde minder boekingen. Per saldo is er sprake van groei bij 69%. Bij 11% bleef het aantal boekingen hetzelfde (100 – 79 – 10). Vanwege seizoensinvloeden is gevraagd naar een vergelijking met het zomer 2016

Op alle kenmerken hebben reisorganisaties de afgelopen zomer in meerderheid beter gepresteerd dan in 2016. Velen hebben hun eigen verwachtingen van een jaar geleden nog overtroffen (vertrouwensindex vooruit kijkend was toen 31). Meer dan de helft noteert op alle indicatoren groei: boekingen, reizigers, omzet, prijsniveau, besteding per boeking en winst. Ook heeft men in meerderheid een positieve ontwikkeling ervaren in eigen concurrentiepositie en reisklimaat in het algemeen. 33% heeft extra personeel aangenomen. Een klein aantal reisondernemingen (6% – 13%) rapporteert op deze kenmerken krimp.

 

Terugblik  zomer 2017 Inhoudelijk

negatiefsaldopositief
Ontwikkelen nieuwe bestemmingen/arrangementen– 4%+50%+54%
Aantal boekingen short haul– 8%+19%+27%
Aantal boekingen medium haul– 6%+21%+27%
Aantal boekingen long haul– 8%+42%+50%
Aandeel business/mice-6%+ 2%+8%
Aandeel maatwerk– 2%+65%+67%
Aandeel eigen vervoer-29%-16%+13%
Aandeel vliegtuig-4%+44%+48%
Aandeel bus en trein-21%-19%+2%
klantloyaliteit-10%+21%+31%

Niet alle kenmerken zijn op alle bedrijven toepassing. Deze zijn uit de telling weggelaten.

Inhoudelijk noteren de meeste reisorganisaties over het afgelopen seizoen per saldo investeringen in nieuwe bestemmingen en een groei op alle soorten boekingen (short, medium, long). De verschuiving in business/mice was uiterst beperkt, maar maatwerk laat bij een grote meerderheid een toename zien. Het aandeel eigen vervoer en bus- en treinreizen nam per saldo – wederom – af, dat van het vliegvervoer toe. De klantloyaliteit nam per saldo toe.

Slechts een kleine minderheid noteert teruggang en heeft ook in de toekomst weinig vertrouwen

Per saldo registreert de Reisbranche in grote meerderheid over het afgelopen half jaar groei en ziet men ook de toekomst met vertrouwen tegemoet. Het aantal ondernemingen dat krimp registreert en verwacht is een minderheid van 5% – 10%. Dat aantal is – opnieuw – gedaald t.a.v. afgelopen zomer.

Verschillen naar soort, grootte

Er zijn vier soorten reisorganisaties onderscheiden. De respons in % van deze groepen was de volgende en daarmee gelijk aan de verdeling bij de vorige aflevering.

  • Reisagent: 44%
  • Touroperator:  63%
  • Business reizen:  4%
  • Mice:    2%

(meerdere antwoordcategorieën mogelijk, gemiddeld noteerde men 1,13 verschillende activiteiten)

De respons per groep is te beperkt om verschillen naar soort reisorganisatie te kunnen bepalen.

Verantwoording

Voor een verantwoording van de werkwijze van de ConjunctuurWijzer als geheel wordt verwezen naar de pagina ‘verantwoording’.  Hieronder wordt toegelicht hoe de gegevens voor deze specifieke aflevering zijn verzameld en getoetst op representativiteit.

Populatie – gegevens CBS 2015

 

CBS – reisorganisaties (sbi 71)

4.880

Hiervan 1 persoon/ zzp / eenmanszaak

3.735

Reisorganisaties met meer dan 1 persoon personeel

1.145

Ledental ANVR (2016)

454

– daarbij aangesloten filialen

1.670

Geen aanvulling. Eerste keer alleen leden*

Totaal verzonden adressen – exclusief dubbelingen

428

Idem als % van CBS populatie – alleen organisaties > 2 personen

40% (ex filialen)

Respons na 3 verzendingen

58

Idem als % van toezending

14%

Verdeling naar grootte – idem

nog uitvoeren

Verdeling naar soort reisorganisatie (touroperator/ reisagent)

komt overeen

Non-respons onderzoek uitgevoerd onder

n.v.t.

Bereikt/antwoord gegeven op vragen

n.v.t.

Checkvragen op boekingen vooruitblik

n.v.t.

Idem op omzet vooruitblik

n.v.t.

Idem op actualiteitsvragen

n.v.t.

* In overleg met de ANVR is besloten nog geen aanvullende adressen te verzamelen.

In aflevering 2016-2 is een non-respons onderzoek gehouden. Dat was naar omvang beperkt (N=17)maar de uitkomsten stemmen overeen met die van de respons. 80% noteert groei/toename in aantal boekingen en omzet. Slechts één non-respondenten gaf aan de zin van het onderzoek niet in te zien en daarom niet ingevuld te hebben. ‘Gemist’, ‘te druk’, ‘zal het alsnog doen’ en ‘wist niet dat het zo belangrijk was’ waren de meeste reacties. De uitkomsten zijn daarmee te beoordelen als representatief voor de reisorganisaties in Nederland.

In opdracht van:
Verantwoording

Hoe meten we de verwachtingen…

Er zijn op dit moment geen bijeenkomsten gepland.