Vertrouwen

Uitgaand Toerisme 2017-1

De Reisbranche is per saldo - opnieuw - positief gestemd. Positiever dan gemiddeld in Nederland. Er wordt flink geïnvesteerd in nieuwe bestemmingen en arrangementen. Veiligheid is vaak onderwerp van gesprek met de klant. Er wordt meer gevlogen.

Vertrouwensindex
+ 29  
+ 34 verwachting

Het ondernemersvertrouwen bij voor het uitgaand toerisme opnieuw groot (index +29) en groter dan dat van de zakelijke dienstverlening in het algemeen (+17). De verwachtingen voor het aanstaande zomerseizoen stijgen nog iets verder (+35). De veiligheidssituatie in de wereld is bij een meerderheid van grote invloed en leidt tot wijziging van bestemming. Turkije wordt gemeden, maar een meerderheid verwacht dat dit nog dit jaar verbetert. 60% meldt dat de drukte op Schiphol leidt tot verzoeken elders te vertrekken. De marktverschuivingen van eerdere metingen zetten door: minder trein/bus en minder vakanties in eigen auto.

Geopolitieke ontwikkelingen

Slechts 7% ondervindt geen negatieve gevolgen van de geopolitieke ontwikkelingen. De overige 93% ervaart geringe (42%), aanzienlijke (44%) of zelfs zeer grote (7%) gevolgen. Mensen gaan niet minder op reis, maar maken andere keuzes. Er dreigt ‘schaarste’ te ontstaan aan veilige bestemmingen. Vooral bestemming Turkije heeft een sterk negatief imago. Wel verwacht 40% van de reisorganisaties die Turkije reizen aanbieden dat hierin nog dit jaar verbetering zal komen.

Drukte Schiphol

De drukte op Schiphol heeft grote gevolgen. 61% van de reisorganisaties heeft reizigers die vragen om een ander vertrekvliegveld in de regio of zelfs het buitenland.

Terugblik winter 2016/17 t.o.v. winter 2015/16

Terugblik winter 2016/17 t.o.v. winter 2015/16

negatiefsaldopositief
Aantal Boekingen– 12%+48%+60%
Aantal Reizigers  – 16%+39%+55%
Omzet– 12%+52%+64%
Prijsniveau– 9%+44%+53%
Besteding per boeking– 6%+49%+55%
Winst– 7%+51%+58%
Personeel– 6%+12%+18%
Concurrentiepositie– 11%+18%+28%
Reisklimaat – geopolitiek/economisch– 34%-21%+13%
Vertrouwensindex (o.b.v. 7 bedrijfskenmerken ~COEN)+29

Leeswijzer: 60% van de reisorganisaties realiseerde de afgelopen winter een toename van het aantal boekingen t.o.v.de winter 2015/16. 12% registreerde minder boekingen. Per saldo is er sprake van groei bij 48%. Bij 28% bleef het aantal boekingen hetzelfde (100 – 60 – 12).Vanwege seizoensinvloeden is gevraagd naar een vergelijking met de winter 2015/16

De vertrouwensindex is met +29 onveranderd hoog (was +31). Op alle kenmerken hebben reisorganisaties de afgelopen zomer in meerderheid beter gepresteerd dan in 2015. De helft of meer noteert op alle indicatoren groei: boekingen, reizigers, omzet en prijsniveau. Het reisklimaat is in deze aflevering van Trust in Travel per saldo negatief omdat de vraag deze keer is toegespitst op geopolitiek/economische aspecten. Dat heeft de vertrouwensindex negatief beïnvloed. Ongeveer 10% van de reisorganisaties noteert op de meeste kenmerken krimp.

Terugblik winter 2016/17 – inhoudelijk

negatiefsaldopositief
Ontwikkelen nieuwe bestemmingen/arrangementen– 7%+15%+22%
Aantal boekingen short haul– 13%+4%+16%
Aantal boekingen medium haul– 11%+9%+20%
Aantal boekingen long haul– 9%+33%+42%
Aandeel business/mice-13%-1%+12%
Aandeel maatwerk-4%+48%+52%
Aandeel eigen vervoer-20%-13%+6%
Aandeel vliegtuig-7%+24%+31%
Aandeel bus en trein-27%+26%+1%
Klantloyaliteit-6%+26%+32%

NB: omdat de reiswereld deels seizoen-bepaald is, worden seizoenen met elkaar worden vergeleken (winter 2015/16 met winter 2016/17 en zomer 2016 met zomer 201 ).

 

Er is door bijna een kwart van de ondernemingen meer geïnvesteerd in nieuwe bestemmingen. De verschuivingen in de manier van reizen uit vorige afleveringen zetten door: minder bus en trein, minder eigen vervoer (nieuwe vraag) en meer vliegen, vooral long haul. Short en mediumhall en business/mice bleven per saldo ongeveer gelijk. Opvallend is dat de ook de klantloyaliteit per saldo vrij sterk is toegenomen (saldo 26%).

Vooruitblik zomer 2017 t.o.v. zomer 2016

Vooruitblik zomer 2017

negatiefsaldopositief
Aantal boekingen-8%+62%+69%
Aantal Reizigers-8%+59%+67%
Omzet-5%+72%+77%
Prijsniveau-5%+53%+58%
Besteding per boeking-0%+68%+68%
Winst-9%+42%+51%
Personeel-9%+13%+22%
Concurrentiepositie-12%+24%+36%
Reisklimaat – geopolitiek/economisch-36%-26%+10%
Vertrouwensindex – verwachting+35

Leeswijzer: 69% van de reisorganisaties verwacht het komende half jaar een toename van het aantal boekingen t.o.v.de zomer 2016. 8% verwacht minder boekingen. Saldo +62%. 24% verwacht geen verandering. 

De bedrijfsverwachtingen voor het komend seizoen zijn op alle kenmerken per saldo opnieuw zeer positief, zelfs nog meer dan een half jaar geleden. Door de precisering van de vraagstelling over het reisklimaat (geopolitiek/economisch) is men daar per saldo niet optimistisch over. 36% registreert verslechtering (saldo – 26).

Vooruitblik zomer 2017 Inhoudelijk

negatiefsaldopositief
Ontwikkelen nieuwe bestemmingen/arrangementen-1%+32%+33%
Aantal boekingen short haul-10%+6%+17%
Aantal boekingen medium haul-4%+21%+24%
Aantal boekingen long haul– 4%+41%+45%
Aandeel business/mice-9%+0%+9%
Aandeel maatwerk-1%+55%+56%
Aandeel eigen vervoer-24%-14%+10%
Aandeel vliegtuig-3%+29%+32%
Aandeel bus en trein-18%-9%+9%
Klantloyaliteit-4%+42%+46%

Leeswijzer: 33% is van plan nieuwe bestemmingen en arrangementen te ontwikkelen. 1% is dat niet van plan. Saldo 32% positief.Bedrijven waarop de vraagstelling niet van toepassing was, zijn uit te telling weggelaten.

Opnieuw investeert een groot aantal reisondernemingen (33%) in nieuwe bestemmingen en arrangementen. Vooral medium- en longhaul zullen toenemen (+24% en +45%), short haul neemt nauwelijks toe. Ook bij ‘maatwerkreizen’ verwacht – opnieuw – een grote meerderheid (55%) groei. Bus- en treinreizen verliezen opnieuw terrein aan het vliegvervoer, zo verwacht een meerderheid. Opvallend in deze tijd van internethoppen: klantloyaliteit ziet een meerderheid toenemen.

NB: voor een juiste interpretatie van de cijfers is van belang dat bij de reisbranche seizoenen met elkaar worden vergeleken (zomer 2016 met zomer 2015 en winter 2015/16 met winter 2016/17).

Een kleine 10% noteert teruggang en heeft ook in de toekomst weinig vertrouwen

Per saldo registreert de Reisbranche over het afgelopen half jaar groei en ziet men ook de toekomst met vertrouwen tegemoet. Het aandeel ondernemers dat krimp ervaart en verwacht is – opnieuw – afgenomen tot minder dan 10%.

Verschillen naar soort, grootte

Er zijn vier soorten reisorganisaties onderscheiden. De respons in % van deze groepen was de volgende en daarmee gelijk aan de verdeling bij de vorige aflevering.

  • Reisagent: 44%
  • Touroperator:  73%
  • Business reizen: 10%
  • Mice:    6%

(meerdere antwoordcategorieën mogelijk, gemiddeld noteerde men 1,33 verschillende activiteiten)

Gekeken is of er verschillen in beantwoording zijn tussen Reisagenten en Touroperators (de grootste groepen).

Verantwoording

Voor een verantwoording van de werkwijze van de ConjunctuurWijzer als geheel wordt verwezen naar de pagina ‘verantwoording’.  Hieronder wordt toegelicht hoe de gegevens voor deze specifieke aflevering zijn verzameld en getoetst op representativiteit.

Populatie – gegevens CBS 2015

 

CBS – reisorganisaties (sbi 71)

4.880

Hiervan 1 persoon/ zzp / eenmanszaak

3.735

Reisorganisaties met meer dan 1 persoon personeel

1.145

Ledental ANVR (2016)

454

– daarbij aangesloten filialen

1.670

Geen aanvulling. Eerste keer alleen leden*

Totaal verzonden adressen – exclusief dubbelingen

454

Idem als % van CBS populatie – alleen organisaties > 2 personen

40% (ex filialen)

Respons na 3 verzendingen – toegenomen (2016-2: 89)

124

Idem als % van toezending

28%

Verdeling naar grootte – idem

nog uitvoeren

Verdeling naar soort reisorganisatie (touroperator/ reisagent)

Representatief

Non-respons onderzoek uitgevoerd (eens per 2 jaar)

2016-2

* In overleg met de ANVR is besloten nog geen aanvullende adressen te verzamelen.

De samenhang tussen de bedrijfsmatige factoren is groot. Wie negatief scoorde op omzet noteerde voor  ook op de andere kenmerken in grote meerderheid negatief. Door het beperkte aantal respondenten is dat verschil weliswaar statistisch niet significant (daarvoor zijn per cel tenminste 30 waarnemingen nodig), maar de samenhang is evident.

Het non-respons onderzoek wordt eens per 2 jaar uitgevoerd. De laatste keer was voor de aflevering 2016-2. Toen gaf het non-respons onderzoek geen aanleiding tot bijstelling van de uitkomsten.

In opdracht van:
Verantwoording

Hoe meten we de verwachtingen…

Er zijn op dit moment geen bijeenkomsten gepland.