Vertrouwen

Uitgaand Toerisme 2016-2

De Reisbranche is per saldo - opnieuw - positief gestemd. Positiever dan gemiddeld in Nederland. Er wordt flink geïnvesteerd in nieuwe bestemmingen en arrangementen. Veiligheid is vaak onderwerp van gesprek met de klant. Er wordt meer gevlogen.

Vertrouwensindex
+ 31  
+ 29 verwachting

Het ondernemersvertrouwen bij Reisorganisaties voor het komend half jaar is opnieuw groot (+29) en even groot als een half jaar geleden (+31). Dit vertrouwen is groter dan gemiddeld voor de zakelijke dienstverlening in Nederland (Coen) die op 8 staat. Over de gevolgen van de nieuwe wet op Pakketreizen bestaat nog geen duidelijk beeld. Iets meer ondernemers verwachten een negatief effect (27%) dan een positief effect (8%), maar verreweg de meesten weten het (nog) niet of staan er neutraal in. De veiligheidssituatie in de wereld leidt bij een grote meerderheid tot meer gesprekken met klanten over de veiligheid van bestemmingen.

De positieve verwachting wordt o.a. veroorzaakt door investeringen in nieuwe bestemmingen. 15% – 20% van de reisondernemingen heeft over het afgelopen seizoen krimp ervaren, maar de helft daarvan verwacht stabilisatie of herstel. 2/3 deel verwacht geen grote gevolgen van de nieuwe wet op de Pakketreizen en bij meer dan de helft nemen de gesprekken over veiligheid van bestemming toe. Inhoudelijk verwacht de branche een blijvende toename van gevraagd maatwerk (+43), het aandeel van vliegvakanties (+27) en long haul (+38). Het aandeel pakketreizen, bus- en trein en ticket only neemt per saldo af.

NB: omdat de reiswereld deels seizoen-bepaald is, worden seizoenen met elkaar worden vergeleken (winter 2015/16 met winter 2016/17 en zomer 2016 met zomer 201 ).

Vooruitblik winter 2016/17 t.o.v. winter 2015/16

Vooruitblik winter 2016/17 Bedrijfsmatig

negatiefsaldopositief
Aantal boekingen-11%+41%+52%
Aantal Reizigers-12%+40%+52%
Omzet-12%+42%+54%
Prijsniveau-6%+38%+44%
Besteding per boeking-7%+41%+48%
Winst-17%+23%+40%
Personeel-9%+11%+20%
Concurrentiepositie-8%+13%+21%
Reisklimaat-5%+33%+38%
Vertrouwensindex Uitgaand Toerisme+29

Leeswijzer: 52% van de reisorganisaties verwacht het komende half jaar een toename van het aantal boekingen t.o.v.de winter 2015/2016. 11% verwacht minder boekingen. Saldo +41%

De bedrijfsverwachtingen voor het komend seizoen zijn op alle kenmerken per saldo wederom positief, net als een half jaar geleden. Dat geldt in het bijzonder de verwachting voor het reisklimaat: 38% is daar positief over, tegen 3% een half jaar geleden.

Vooruitblik winter 2016/17 Inhoudelijk

negatiefsaldopositief
Ontwikkelen nieuwe bestemmingen/arrangementen– 5%+36%+41%
Aantal boekingen short haul-12%+3%+15%
Aantal boekingen medium haul-6%+9%+15%
Aantal boekingen long haul– 7%+38%+45%
Aandeel pakketreizen-20%-7%+13%
Aandeel business/mice-8%+3%+11%
Aandeel maatwerk-3%+43%+46%
Aandeel Ticket only-12%-3%+9%
Aandeel vliegtuig-3%+27%+30%
Aandeel bus-21%-18%+3%
Aandeel trein-17%-12%+5%
klantloyaliteit-9%+21%+30%

Leeswijzer: 41% is van plan nieuwe bestemmingen en arrangementen te ontwikkelen. 5% is dat niet van plan. Saldo 36% positief.Bedrijven waarop de vraagstelling niet van toepassing was, zijn uit te telling weggelaten.

De inhoudelijke verwachtingen voor komende winter zijn per saldo eveneens (zeer) positief. Dat komt – opnieuw – tot uiting in  het grote aantal reisondernemingen (41%) dat investeert in nieuwe bestemmingen en arrangementen. Voor short- en medium haul verwacht een kleine meerderheid groei, maar de hoogste verwachtingen heeft men voor long haul (45% verwacht groei). Ook bij ‘maatwerkreizen’ verwacht 46% groei. Bus- en treinreizen verliezen opnieuw terrein aan het vliegvervoer, zo verwacht een meerderheid. Opvallend in deze tijd van internethoppen: de klantloyaliteit ziet een meerderheid toenemen.

NB: voor een juiste interpretatie van de cijfers is van belang dat bij de reisbranche seizoenen met elkaar worden vergeleken (zomer 2016 met zomer 2015 en winter 2015/16 met winter 2016/17).

Effecten wet pakketreizen en veiligheid/terrorisme als onderwerp van gesprek?

De actualiteitsvragen voor deze aflevering betroffen de komende invoering van de wet op de pakketreizen en de vraag of veiligheid en terrorisme meer onderwerp van gesprek werd bij het boeken van reizen.

Gevolgen van nieuwe wet Pakketreizen:

 • positief        8%
 • neutraal     46%
 • negatief     27%
 • weet niet   19%

65%van de reisondernemingen verwacht nauwelijks of geen positieve of negatieve gevolgen of weet dat nog niet. Van het resterende derde deel verwacht 27% negatieve effecten en 8% positieve. Toelichting daarop was:

 • Concurrentievervalsing met airlines, omdat die niet hoeven mee te doen en zich niet hoeven te verzekeren
 • De prijs is alles bepalend, dus het zal niks uitmaken
 • meer administratie en regeldruk, minder flexiblel, ambtenaren die werk zoeken
 • SGR zal grote impact hebben
 • wij hebben al verantwoordelijkheid. Als er reisbureaus afvallen is dat wellicht positief?
 • De touroperators zullen er het meest van profiteren
 • Kosten voor SGR en verzekering zullen toenemen

De vraag over veiligheid en terrorisme is als volgt beantwoord:

Bij bijna de helft van alle reisondernemingen nemen die gesprekken toe, en de helft daarvan zegt dat dat vaak gebeurt. Slechts 4% zegt dat dat het aantal van dat soort gesprekken afneemt.

Terugblik zomer 2016 t.o.v. zomer 2015

Terugblik zomer 2016 Bedrijfsmatig

negatiefsaldopositief
Aantal boekingen– 20%+34%+54%
Aantal Reizigers– 24%+26%+50%
Omzet– 19%+42%+61%
Prijsniveau– 10%+43%+53%
Besteding per boeking– 11%+47%+58%
Winst– 17%+37%+54%
Personeel– 16%+5%+21%
Concurrentiepositie– 8%+21%+29%
Reisklimaat– 20%+23%+43%
Vertrouwensindex Uitgaand Toerisme+31

Leeswijzer: 54% van de reisorganisaties realiseerde het afgelopen zomer een toename van het aantal boekingen t.o.v.de zomer 2015. 20% registreerde minder boekingen. Per saldo is er sprake van groei bij 24%. Bij 34% bleef het aantal boekingen hetzelfde (100 – 54 – 20);Vanwege seizoensinvloeden is gevraagd naar een vergelijking met het zomer 2015

Op alle kenmerken hebben reisorganisaties de afgelopen zomer in meerderheid beter gepresteerd dan in 2015. De helft of meer noteert op alle indicatoren groei: boekingen, reizigers, omzet, prijsniveau en reisklimaat in het algemeen. Dat heeft maar beperkt aanleiding gegeven ook meer personeel aan te nemen (+21%). 10% – 20% rapporteert op deze kenmerken krimp.

 

Terugblik  zomer 2016 Inhoudelijk

negatiefsaldopositief
Ontwikkelen nieuwe bestemmingen/arrangementen– 5%+33%+38%
Aantal boekingen short haul– 75%+4%+21%
Aantal boekingen medium haul– 11%+16%+27%
Aantal boekingen long haul– 8%+42%+50%
Aandeel pakketreizen-24%-8%+16%
Aandeel business/mice-13%-3%+10%
Aandeel maatwerk-4%+58%+62%
Aandeel Ticket only-14%-3%+11%
Aandeel vliegtuig-6%+23%+29%
Aandeel bus-24%-19%+5%
Aandeel trein-22%-18%+4%
klantloyaliteit-11%+19%+30%

Niet alle kenmerken zijn op alle bedrijven toepassing. Deze zijn uit de telling weggelaten.

Inhoudelijk noteren de meeste reisorganisaties over het afgelopen seizoen een groei op alle soorten boekingen (short, medium, long). De verschuivingen in het aandeel pakketreizen, business/mice en Ticket Only ging het afgelopen seizoen beide kanten op (meer en minder), maar nam per saldo af. Bij maatwerkreizen zag ook nu weer een aanzienlijke meerderheid groei. Het aandeel bus- en treinreizen nam per saldo – wederom – af, dat van het vliegvervoer toe.

10%-20% noteert teruggang en heeft ook in de toekomst weinig vertrouwen

Per saldo registreert de Reisbranche over het afgelopen half jaar groei en ziet men ook de toekomst met vertrouwen tegemoet. Dat neemt niet weg dat een minderheid van 10% – 20% het afgelopen half jaar krimp registreert en ook voor de nabije toekomst geen groei verwacht. Dat aantal is gedaald t.a.v. afgelopen zomer.

Wie over het afgelopen seizoen minder boekingen realiseerde, noteerde in grote meerderheid ook een teruggang op het aantal boekingen, minder reizigers, een daling van het prijsniveau, minder winst een verslechtering van de concurrentiepositie en van het reisklimaat. Opvallend is dat wie over het afgelopen half jaar krimp noteerde in grote meerderheid (50%) ook voor het komend half jaar krimp verwacht.

Dat geldt evenwel niet voor investeringen in nieuwe bestemmingen. Ook de reisorganisaties die hun omzet zagen dalen en voor het komend half jaar niet optimistisch zijn, investeren in meerderheid in nieuwe bestemmingen (50%).

Verschillen naar soort, grootte

Er zijn vier soorten reisorganisaties onderscheiden. De respons in % van deze groepen was de volgende en daarmee gelijk aan de verdeling bij de vorige aflevering.

 • Reisagent: 51%
 • Touroperator:  69%
 • Business reizen:  8%
 • Mice:    7%

(meerdere antwoordcategorieën mogelijk, gemiddeld noteerde men 1,35 verschillende activiteiten)

Gekeken is of er verschillen in beantwoording zijn tussen Reisagenten en Touroperators (de grootste groepen). Het lijkt erop dat reisagenten iets minder vaak groeiden. De vooruitblik is dezelfde bij de verschillende soorten reisondernemingen. Touroperators melden als enige groei in het aandeel pakketreizen, alle anderen noteerden in meerderheid krimp. De verschillen zijn echter klein en niet significant.

Naar grootte moet de check nog plaats vinden aan de hand van het ledenbestand van de ANVR.

Verantwoording

Voor een verantwoording van de werkwijze van de ConjunctuurWijzer als geheel wordt verwezen naar de pagina ‘verantwoording’.  Hieronder wordt toegelicht hoe de gegevens voor deze specifieke aflevering zijn verzameld en getoetst op representativiteit.

Populatie – gegevens CBS 2015

 

CBS – reisorganisaties (sbi 71)

4.880

Hiervan 1 persoon/ zzp / eenmanszaak

3.735

Reisorganisaties met meer dan 1 persoon personeel

1.145

Ledental ANVR (2016)

454

– daarbij aangesloten filialen

1.670

Geen aanvulling. Eerste keer alleen leden*

Totaal verzonden adressen – exclusief dubbelingen

428

Idem als % van CBS populatie – alleen organisaties > 2 personen

40% (ex filialen)

Respons na 3 verzendingen

98

Idem als % van toezending

23%

Verdeling naar grootte – idem

nog uitvoeren

Verdeling naar soort reisorganisatie (touroperator/ reisagent)

Representatief

Non-respons onderzoek uitgevoerd onder

17

Bereikt/antwoord gegeven op vragen

17

Checkvragen op boekingen vooruitblik

80 % +

Idem op omzet vooruitblik

80 % +

Idem op actualiteitsvragen

Representatief

* In overleg met de ANVR is besloten nog geen aanvullende adressen te verzamelen.

De samenhang tussen de bedrijfsmatige factoren is groot. Wie negatief scoorde op omzet noteerde voor  ook op de andere kenmerken in grote meerderheid negatief. Door het beperkte aantal respondenten is dat verschil weliswaar statistisch niet significant (daarvoor zijn per cel tenminste 30 waarnemingen nodig), maar de samenhang is evident.

Het non-respons onderzoek (N=17, waarvan 17 bereikt) is naar omvang beperkt, maar de uitkomsten  stemmen overeen met de uitkomsten van de respons. 80% noteert groei/toename in aantal boekingen en omzet. Slechts één non-respondenten gaf aan de zin van het onderzoek niet in te zien en daarom niet ingevuld te hebben. ‘Gemist’, ‘te druk’, ‘zal het alsnog doen’ en ‘wist niet dat het zo belangrijk was’ waren de meeste reacties. De uitkomsten zijn daarmee te beoordelen als representatief voor de reisorganisaties in Nederland.

In opdracht van:
Verantwoording

Hoe meten we de verwachtingen…

Er zijn op dit moment geen bijeenkomsten gepland.