Vertrouwen

Schouwburgen en Concertgebouwen 2017

Schouwburgen en Concertgebouwen 2017 geeft het ondernemersvertrouwen over het afgelopen seizoen 2016/17 en de verwachtingen voor seizoen 2017/18. Zowel bedrijfsmatig als inhoudelijk.

Vertrouwensindex
+ 18  
+ 22 verwachting

Het ondernemersvertrouwen van Schouwburgen en Concertgebouwen opnieuw gestegen van +12 naar +18. Voor het komend seizoen zijn de verwachtingen nog positiever (+22).Daarmee komt de index uit boven die van de zakelijke dienstverlening (COEN)

85% van de podia werkt samen, het meest met andere culturele instellingen (bibliotheek, filmhuis, kunstencentrum) binnen de eigen gemeente en – opvallend – het minst met andere podia buiten de gemeente (68% een beetje of niet). Het doel van de samenwerking is vooral het bereiken van meer en nieuw publiek (63% hoofddoel) en het minst vaak efficiency en financieel voordeel (16% hoofddoel). Dat is wel vaak een nevendoel (66%).  De drijvende kracht achter de samenwerking zijn vooral de podia zelf (61% sterk sturend) en veel minder de gemeente of andere (culturele) partijen (4% / 7% sterk sturend).

Met wie werkt u samen? (%)

nietbeetjeveelintensief
Culturele instellingen (bibliotheek, filmhuis, kunstencentrum)5313529
Sociaal-maatschappelijke organisaties binnen de gemeente745389
andere podia buiten de gemeente (regio/land/buitenland)15531919
commerciële bedrijven en instellingen9473410

 

Wat is het doel van de samenwerking? (%)

geen doelnevendoelhoofddoel
Efficiency en financieel voordeel176616
Ontwikkelen van nieuw aanbod65142
bereiken van meer en ander publiek53163

 

Wie is de drijvende kracht achter de samenwerking

nauwelijkspassiefactiefsterk sturend
Podium zelf233461
Andere (culturele) partijen210797
Gemeente2646234

 

Terugblik seizoen 2016/2017

negatiefsaldopositief
Aantal bezoekers– 14%+52%+ 65%
Inkomsten uit bezoek en culturele verhuur– 11%+51%+ 61%
Inkomsten uit zakelijke verhuur– 17%+28%+ 45%
Inkomsten van overheden en fondsen– 20%-3%+ 17%
Inkomsten uit sponsoring en giften-20%-0%+20%
Aantal betaalde medewerkers-20%-1%+19%
Aantal vrijwillige medewerkers-6%+18%+24%
De concurrentiepositie binnen verzorgingsgebied-6%+20%+26%
Podiumkunst klimaat i.h.a.-9%+33%+42%
Vertrouwensindex 2017+18

Leeswijzer: 52% van de podia zag zijn publiek het afgelopen half jaar toenemen ten opzichte van een jaar geleden. 14% registreerde minder bezoek. Per saldo is er sprake van groei bij 52%. Bij 21% bleef het bezoek hetzelfde (100 – 65 – 14)

De vertrouwensindex is sinds vorig jaar gestegen van +12 maar +18. Dat wordt vooral veroorzaakt door minder krimp bij overheden en fondsen (van – 12 naar -3) en een toegenomen vertrouwen in het podiumkunstklimaat in het algemeen (van +27 naar +33). Ook het bezoek en de inkomsten uit bezoek zijn bij een grote meerderheid (61% en 65%) toegenomen.

 

Terugblik seizoen 2016/17 inhoudelijk

negatiefsaldopositief
Omvang totale programma– 6%+36%+ 42%
Kwaliteit totale programma– 2%+33%+ 35%
Uitgaven aan gebouw/inrichting– 18%+16%+ 34%
Uitgaven aan programma– 9%+28%+ 38%
Samenwerking andere culturele organisaties– 4 %+52 %+56 %

Ook inhoudelijk registreren schouwburgen en concertgebouwen in meerderheid groei. De uitgaven aan het programma en de omvang en kwaliteit ervan stegen. Ook werd (veel) meer samengewerkt.

Verwachting 2017/18

 

Verwachting seizoen 2016/2017

negatiefsaldopositief
Aantal bezoekers– 6%+58%+65%
Inkomsten uit bezoek en culturele verhuur– 8%+46%+54%
Inkomsten uit zakelijke verhuur– 10%+30%+40%
Inkomsten van overheden en fondsen– 15%+1%+16%
Inkomsten uit sponsoring en giften-11%+20%+31%
Aantal betaalde medewerkers-6%+6%+13%
Aantal vrijwillige medewerkers-3%+13%+16%
De concurrentiepositie binnen verzorgingsgebied-4%+24%+28%
Podiumkunst klimaat i.h.a.-4%+33%+38%
Vertrouwensindex verwachting 2017/2018+22

 

De verwachtingen voor 2017/18 zijn nog iets positiever (+22). Schouwburgen en Concertgebouwen verwachten voor het komend seizoen voor het eerst weer iets vaker dat overheidsinkomsten zullen toenemen dan dalen (saldo +1%). Ook denkt een kleine meerderheid meer personeel aan te nemen (saldo 6%).

 

Verwachtingen 2017/18 inhoudelijk

negatiefsaldopositief
Omvang totale programma– 11%+19%+30%
Kwaliteit totale programma– 3%+40%+43%
Uitgaven aan gebouw/inrichting– 12%+23%+34%
Uitgaven aan programma– 8%+25%+32%
Samenwerking met andere (culturele) organisaties– 1 %+45 %+46 %

Ook inhoudelijk zijn de verwachtingen voor het komend seizoen positief. Meer en beter programma, meer uitgaven aan programma en inrichting en ook de samenwerking zal toenemen.

10% – 20% registreert krimp

Het ondernemersvertrouwen van Schouwburgen en Concertgebouwen is per saldo onverminderd groot, maar een aanzienlijke minderheid (10% – 20%) noteert krimp. De verwachting voor het komend jaar is dat dit aantal zal afnemen (6% – 15%). De krimp betreft het aantal bezoekers, de inkomsten uit bezoek, bezuinigingen van de overheid en de omvang van het programma.

 

Verschillen naar soort, grootte en/of regio

Gekeken is of er verschillen bestaan naar grootte, regio, of soort programmering. Die blijken er nauwelijks te zijn. Verschillen die zijn waargenomen zijn door kleine aantallen niet significant. Over het afgelopen seizoen valt op dat*:

  • Kleine podia wat vaker meer publiek rapporteren dan grote podia: 77% versus 44%
  • Kleine podia wat vaker een toename van publieksinkomsten rapporteren:  74 % versus  25%
  • Grotere podia vaker rapporteren dat de zakelijke verhuur was teruggelopen: 31% versus 3%
  • Grotere podia vaker rapporteren dat ze een beperkter programma brachten: 19% versus 4 %

Het lijkt erop dat grote podia wat meer moeite hebben gehad zich na jaren van krimp te herstellen.

* N.B. Geen van deze verschillen zijn statistisch significant.

Verantwoording

Voor een verantwoording van de werkwijze van de ConjunctuurWijzer als geheel wordt verwezen naar de pagina ‘verantwoording’.  Hieronder wordt toegelicht hoe de gegevens voor deze specifieke aflevering zijn verzameld en getoetst op representativiteit.

Populatie
CBS – Theaters – SBI 90041239
VSCD leden op naam129
Aanvulling vanuit Adresdata91
Aanvulling vanuit Podiumcadeaukaart61
Totaal verzonden adressen (excl. dubbelingen) – verhoogd281
Respons na 3 toezendingen109
respons als % van toezending38%
Hiervan leden VSCD72%
Geen lid VSCD28%
Verdeling naar regio:representatief
Verdeling naar grootte:representatief
Verdeling naar genres (de 3 belangrijkste genoemd)
Cabaret en kleinkunst77%
Popmuziek en show71%
Musical9%
Klassieke muziek19%
Dans16%

Toneel / theater                                                                                                                           61%

Het aantal bereikte adressen is hoog (meer dan 100% van de CBS populatie – omdat een flink aantal kleine podia is aangeschreven), de respons is hoog (38% – was vorige jaar 44% maar met een beperkter adressenbestand). De verdeling naar regio en grootte geeft geen aanleiding tot aanvullende weging omdat er geen significante verschillen bestaan. Naar genre is gevraagd om na te gaan of alle genres in voldoende mate zijn afgedekt. Musical is relatief ondervertegenwoordigd.

Het non-respons onderzoek is dit jaar niet gehouden. Dat vindt eens per 2 jaar plaats.

 

In opdracht van:
Verantwoording

Hoe meten we de verwachtingen…