Vertrouwen

Interieur- architecten 2016-1

Interieur Architectuur

Vertrouwensindex
+ 18  
+ nvt verwachting

 

BNI Terugblik 2016-1 Bedrijfsmatig

negatiefsaldopositief
Omzet-18%+40%+58%
Omvang van opdrachten-19%+35%+54%
Bedrijfsresultaat-18%+39%+56%
Gerealiseerde uurvergoeding-11%+19%+30%
Investeringen / Innovatie– 19%+2%+21%
Aantal medewerkers (fte)– 9%+5%+14%
Uitbesteed werk / Flexibele inhuur-12%+11%+23%
Concurrentiepositie-16%+12%+28%
Inspanningen voor acquisitie / pitch-23%-7%+16%
Vertrouwensindex+24

Het ondernemersvertrouwen onder Binnenhuisarchitecten over het eerste half jaar 2016 was overwegend positief en met een index van 24 groter dan van de zakelijke dienstverlening in Nederland (14,7). Dit vertrouwen vertaalt zich in toename van omzetten en opdrachten, maar nog niet heel erg in Innovatie of het aannemen van meer mensen.

Opvallend is dat er steeds meer energie gestoken moet worden in acquisitie en het meedoen aan pitches.

BNI Terugblik 2016-1 Inhoudelijk

negatiefsaldopositief
Kwaliteit / complexiteit van de opdrachten– 12%+30%+ 42%
Inzet op interne scholing en ontwikkeling– 9%+18%+ 26%
Beschikbaarheid van goed personeel– 9%-5%+ 4%
Betekenis van Intellectueel Eigendom– 9%+2%+ 11%
Klantloyaliteit– 9 %+18%+ 26%

Inhoudelijk zijn Binnenhuisarchitecten over 2016-1 ook positief gestemd. Grote uitzondering is de beschikbaarheid van goed personeel (-5)

 

BNI Terugblik 2016-1 Marktverschuivingen

negatiefsaldopositief
Particuliere markt– 18%+21%+ 39%
Bedrijven en kantoren– 21%+9%+ 30%
Internationale opdrachten– 16%-2%+ 14%

Internationale opdrachten bleven over 2016-1 achter bij het werk voor de particuliere markt en dat voor bedrijven en kantoren.

 

BNI Vooruitblik 2016-2 Bedrijfsmatig

negatiefsaldopositief
Omzet-14%+24%+37%
Omvang van opdrachten-16%+18%+33%
Nieuwe klanten/opdrachten-16%+27%+43%
Bedrijfsresultaat-16%+25%+41%
Gerealiseerde uurvergoeding-14%+6%+20%
Investeringen / Innovatie-18%+6%+24%
Aantal medewerkers (fte)-8%+8%+16%
Uitbesteed werk / Flexibele inhuur-18%-4%+14%
Concurrentiepositie-12%+16%+27%
Inspanningen voor acquisitie / pitch-31%-22%+31%
Vertrouwensindex+18

Het vertrouwen voor de tweede helft van 2016 is gelijk gebleven (18), terwijl dat van de Nederlandse economie als geheel iets is gezakt naar 8,4. De verwachtingen voor het aannemen van personeel en een verbetering van de uurvergoeding zijn relatief laag gespannen, die voor het uitbesteden van werk zelfs per saldo negatief.

BNI Vooruitblik 2016-2 Inhoudelijk

negatiefsaldopositief
Kwaliteit / complexiteit van de opdrachten– 10%+18%+ 27%
Inzet op interne scholing en ontwikkeling– 12%+16%+ 27%
Beschikbaarheid van goed personeel– 14%– 2%+ 12%
Betekenis van Intellectueel Eigendom– 8%+ 8%+ 16%
Klantloyaliteit– 10 %+ 2%+ 12%
(H)erkenning strategische betekenis creativiteit– 22%+ 15%+ 37%

Inhoudelijk zijn de binnenhuisarchitecten het meest positief gestemd over de toenemende kwaliteit en complexiteit van opdrachten en (h)erkenning van de strategische betekenis van creativiteit bij opdrachtgevers. Ten aanzien van de beschikbaarheid van goed personeel zijn de verwachtingen voor 2016-1 per saldo negatief.

 

BNI Vooruitblik 2016-2 Marktverschuivingen

negatiefsaldopositief
Particuliere markt– 20%+4%+ 24%
Bedrijven en kantoren– 18%+6%+ 24%
Internationale opdrachten– 12%+4%+ 16%

Binnenhuisarchitecten verwachten voor alle onderscheiden markten per saldo enige groei.

Ervaringen met Modelovereenkomsten

eens
Die werken goed14%
Kunnen ermee werken, maar aanpassingen nodig16%
Zijn niet goed bruikbaar0%
Zijn onbruikbaar0%
Geen mening, nog niet mee gewerkt71%

Met de nieuwe modelovereenkomst is nog niet heel veel ervaring opgedaan (71%), maar van degenen die ermee weken vindt de helft dat ze niet zonder meer goed werken en nog wel om aanpassingen vragen.

Verantwoording

Van de respondenten betrof 86% een bureau van 1 – 5 fte. 14% werkte in grotere bureaus. De grootte van het bureau heeft geen invloed op de weergegeven verwachtingen.

De vragenlijst is alleen onder leden van de BNI uitgezet.

 

 

In opdracht van:
Verantwoording

Hoe meten we de verwachtingen…