Vertrouwen

Ontwerpers 2016-1

Ontwerp & Design

Vertrouwensindex
+ 18  
+ n.v.t. verwachting

Ontwerp en Design 2016-1 Terugblik bedrijfsmatig

negatiefsaldopositief
Omzet– 27%+ 18%+ 44%
Omvang van de opdrachten– 26%+ 11%+ 38%
Bedrijfsresultaat – 28%+ 15%+ 42%
Gerealiseerde uurvergoeding– 18%+ 6%+ 24%
Aantal medewerkers (fte)– 7%+ 3%+ 9%
Uitbesteed werk / flexibele inhuur– 16%+ 2%+ 17%
Concurrentiepositie– 13%+ 6%+ 18%
Meer/minder moeite acquisitie / pitch– 20%– 1%+ 19%
Ondernemersvertrouwen+ 10

Ontwerpers zijn over het eerste half jaar van 2016 bedrijfsmatig gematigd positief. Het vaakst rapporteren zij een toename van omzet, omvang van de opdrachten en het bedrijfsresultaat. Wel moet er steeds meer energie worden gestoken in het werven en meedoen aan pitches.

Ontwerp en Design 2016 -1 Terugblik inhoudelijk

negatiefsaldopositief
Kwaliteit/complexiteit van de opdrachten– 12%+26%+38%
Inzet op scholing en ontwikkeling– 13%+1%+ 14%
Betekenis van Intellectueel Eigendom voor eigen bedrijf– 12%+3%+ 15%
Klantloyaliteit– 15%+8%+ 23%

Inhoudelijk zijn ontwerpers over het eerste half jaar 2016 het meest positief over de kwaliteit en complexiteit van de opdrachten. Die neemt per saldo toe. De andere kenmerken vertonen een veel gematigder beeld.

Ontwerp en Design 2016-1 Terugblik marktverschuivingen

negatiefsaldopositief
Werk voor de industrie– 15%– 5%+ 10%
Werk voor de zakelijke/ financiële dienstverlening– 13%+ 7%+ 20%
Werk voor de overheid– 18%– 5%+ 14%
Werk voor kunst, sport, recreatie en onderwijs– 16%+ 3%+ 20%
Internationale opdrachten– 15%0%+ 15%

Per saldo deden zich over het eerste half jaar 2016 geen ingrijpende verschuivingen in de markt voor ontwerp en design voor.

Ontwerp en Design 2016-2 Vooruitblik bedrijfsmatig

negatiefsaldopositief
Omzet– 17%+ 23%+ 40%
Nieuwe opdrachten/ klanten– 12+ 31+ 44
Omvang van de opdrachten– 16%+ 17%+ 32%
Bedrijfsresultaat– 17%+ 23%+ 40%
Gerealiseerde uurvergoeding– 12%+ 8%+ 20%
Aantal medewerkers (fte)– 5%+ 4%+ 9%
Uitbesteed werk / flexibele inhuur– 10%+ 7%+ 17%
Concurrentiepositie– 9%+ 13%+ 12%
Meer/minder moeite acquisitie / pitch– 29%– 18%+ 11%
Ondernemersvertrouwen+ 18

Het ondernemersvertrouwen is met index 18 voor 2016-2 is iets hoger dan over 2016-1 (+10). Het meest positief gestemd zijn ontwerpers over de verwachte omzet, het werven van nieuwe  klanten, de omvang van de opdrachten en het bedrijfsresultaat. Net als bij andere branches van de creatieve industrie moeten ook ontwerpers steeds meer moeite doen voor werving en acquisitie.

Ontwerp en Design 2016 -2 Vooruitblik inhoudelijk

negatiefsaldopositief
Kwaliteit/complexiteit van de opdrachten– 7%+27%+ 34%
Inzet op scholing en ontwikkeling– 7%+12%+ 19%
Betekenis van Intellectueel Eigendom voor eigen bedrijf– 7%+7%+ 14%
Klantloyaliteit– 7%+13%+ 20%
(H)erkennen van strategische betekenis van ontwerp– 23+ 13+ 36

Inhoudelijk verwachten de ontwerpers voor 2016-2 op alle kenmerken verbetering. Ook als het gaat om de (h)erkenning van de strategische betekenis van ontwerp is men per saldo optimistisch, hoewel een flinke groep (23%) daarin juist een verslechtering waarneemt.

Ontwerp en Design 2016-2 Vooruitblik marktverschuivingen

negatiefsaldopositief
Werk voor de industrie– 10%+ 3%+ 13%
Werk voor de zakelijke/ financiële dienstverlening– 11%+ 7%+ 18%
Werk voor de overheid– 13%– 2%+ 12%
Werk voor kunst, sport, recreatie en onderwijs– 12%+ 7%+ 19%
Internationale opdrachten– 11%+ 5%+ 15%

Per saldo vonden worden er voor het tweede deel van 2016 geen ingrijpende wijzigingen in de markt verwacht.

Verantwoording

De vragenlijsten zijn alleen uitgezet onder de leden van de BNO. 89% van de respons betrof een bureau met minder dan 5 medewerkers. Er zijn geen (significante) verschillen naar grootte gevonden.

In opdracht van:
Verantwoording

Hoe meten we de verwachtingen…