Vertrouwen

Fotografen 2016-1

Fotografie

Vertrouwensindex
+ 7  
+ n.v.t. verwachting

 

Fotografie 2016-1 Terugblik bedrijfsmatig

negatiefsaldopositief
Omzet– 30%+ 8%+ 38%
Omvang van de opdrachten-29%+ 6%+ 34%
Bedrijfsresultaat– 31%+ 6%+ 37%
Gerealiseerde uurvergoeding– 23%– 5%+ 18%
Aantal medewerkers (fte)– 7%– 4%+ 2%
Uitbesteed werk / flexibele inhuur– 16%   – 7%+ 10%
Investeringen / Innovatie-29%– 2%+ 27%
Concurrentiepositie in professionele omgeving– 17%+ 5%+ 22%
Concurrentiepositie ten aanzien van amateurfotografie– 23%+1%+ 24%
Meer/minder moeite acquisitie / pitch– 20%– 1%+ 20%
Vertrouwensindex+ 1

De Fotografen noteren over het eerste half jaar 2016 per saldo weinig verandering. Het ondernemersvertrouwen (+1,3) dan ook relatief laag.

Fotografie 2016-1 Terugblik inhoudelijk

negatiefsaldopositief
Kwaliteit/complexiteit van opdrachten– 12%+ 19%+ 31%
Inzet op scholing en ontwikkeling– 13%+ 12%+ 25%
Betekenis van Intellectueel Eigendom voor eigen bedrijf– 23%– 17%+ 6%
Klantloyaliteit– 21%– 3%+ 18%

Inhoudelijk melden de fotografen dat de betekenis van Copyright over 2016-1 afneemt. Positief zijn zij over de toegenomen kwaliteit/complexiteit van opdrachten. Eigen scholing en investeringen in innovatie krijgen relatief veel aandacht.

Fotografie 2016-1 Terugblik marktverschuivingen

negatiefsaldopositief
Werk voor particulieren– 25%– 10%+ 15%
Werk voor bedrijfsleven– 20%+ 16%+ 36%
Werk voor overheid– 25%– 16%+ 9%
Werk voor kranten en tijdschriften, print en online– 32% – 22%+ 10%
Internationale opdrachten– 21% – 9%+ 12%

De fotografen noteren bij bijna alle marktsegmenten per saldo krimp. Alleen de markt voor het bedrijfsleven vertoonde in 2016-1 per saldo groei.

Fotografie 2016-2 Vooruitblik bedrijfsmatig

negatiefsaldopositief
Omzet– 22%+ 15%+ 36%
Omvang van de opdrachten-20%+ 18%+ 38%
Bedrijfsresultaat– 22%+ 8%+ 30%
Gerealiseerde uurvergoeding– 24%+ 12%+ 35%
Aantal medewerkers (fte)– 16%0%+ 16%
Uitbesteed werk / flexibele inhuur– 8%   – 6%+ 3%
Investeringen / Innovatie– 17%– 9%+ 8%
Concurrentiepositie in professionele omgeving– 21%+ 1%+ 21%
Concurrentiepositie ten aanzien van amateurfotografie– 13%+ 8%+ 20%
Meer/minder moeite acquisitie / pitch– 12%+ 4%+ 26%
Vertrouwensindex+ 7

De vertrouwensindex bij de Fotografen is tussen 2016-1 en 2016-2 wel iets gestegen (+7), maar nog altijd relatief laag. De meeste verbetering verwachten zij m.b.t. de omzet, omvang van de opdrachten en het netto resultaat.

Fotografie 2016-2 Vooruitblik inhoudelijk

negatiefsaldopositief
Kwaliteit/complexiteit van opdrachten– 19% – 7%+ 13%
Inzet op scholing en ontwikkeling– 8%+ 18%+ 26%
Betekenis van Intellectueel Eigendom voor eigen bedrijf– 11%+ 15%+ 26%
Klantloyaliteit– 10%+ 18%+ 28%

Inhoudelijk verwachten de fotografen dat de betekenis van Copyright voor 2016-2 juist weer zal toenemen. Over de kwaliteit/complexiteit van opdrachten zijn zij iets minder hoopvol.

Fotografie 2016-1 Vooruitblik marktverschuivingen

negatiefsaldopositief
Werk voor particulieren– 20%+ 3%+ 23%
Werk voor bedrijfsleven– 23%– 9%+ 15%
Werk voor overheid– 14%+ 18%+ 32%
Werk voor kranten en tijdschriften, print en online– 21%– 13%+ 8%
Internationale opdrachten– 25% – 15%+ 10%

Fotografen verwachten niet alleen krimp bij internationale opdrachten en de kranten en tijdschriften, maar nu ook bij opdrachten voor het bedrijfsleven.

De vraag van opdrachtgevers om afstand te doen van auteursrechten

%
Gebeurt minder vaak12%
Gebeurt net zo vaak als voorheen62%
Gebeurt steeds vaker26%

Per saldo neemt het aantal keren dat gevraagd wordt afstand van auteursrechten te doen toe.

Omvang bedrijf bij fotografen

%
1 – 2 medewerkers96%
2 – 5 medewerkers3%
Meer dan 5 medewerkers1%

Leeftijd respondenten fotografie

%
jonger dan 25 jaar0%
25 – 35 jaar5%
35 – 45 jaar22%
45 – 55 jaar42%
ouder dan 55 jaar32%

Verantwoording

De vragenlijst is alleen uitgezet onder leden van de DuPho. Er zijn geen (significante) verschillen waargenomen al naar gelang de grootte van het bedrijf of leeftijd van de respondent.

In opdracht van:
Verantwoording

Hoe meten we de verwachtingen…