Vertrouwen

Poppodia en -festivals 2017-1

Poppodia 2017-1 geeft het ondernemersvertrouwen van poppodia over het afgelopen half jaar (2017-1) en de verwachtingen voor de tweede helft van het jaar (2017-2). Zowel bedrijfsmatig als inhoudelijk. De index voor festivals is identiek aan die van 2016-2 omdat zij in meerderheid slechts één keer per jaar programma brengen.

Vertrouwensindex
+ 17  
+ 31 verwachting
  • Het ondernemersvertrouwen van poppodia is onveranderd positief (+17). Voor het komend seizoen zijn de verwachtingen nog positiever (+31).Daarmee komt de index uit boven die van de zakelijke dienstverlening (COEN) die op +8 noteert en + 17 verwacht.
  • 85% van de podia werkt samen, het meest met andere culturele instellingen (bibliotheek, filmhuis, kunstencentrum) binnen de eigen gemeente en het minst met sociaal-maatschappelijke organisaties binnen de gemeente (69% een beetje of niet) en commerciële bedrijven (73% een beetje of niet).
  • Het hoofddoel van de samenwerking is vooral het bereiken van meer en nieuw publiek (60% hoofddoel) en het ontwikkelen van nieuw aanbod (47%) en het minst vaak efficiency en financieel voordeel (12% hoofddoel). Dat is wel vaak een nevendoel (65%).
  • De drijvende kracht achter de samenwerking zijn vooral de podia zelf (56% sterk sturend) en veel minder andere (culturele) partijen of de gemeente (7% /5%).
  • Het aantal poppodia dat krimpt/bezuinigt neemt sterk af en men verwacht het komend half jaar vooral te investeren in verbetering van het programma.

Met wie werkt u samen? (%)

nietbeetjeveelintensief
culturele instellingen (bibliotheek, filmhuis, kunstencentrum)9%24%53%%13%
sociaal-maatschappelijke organisaties binnen de gemeente16%53%23%7%
andere podia buiten de gemeente (regio/land/buitenland)14%48%36%2%
commerciële bedrijven en instellingen13%60%18%9%

 

Wat is het doel van de samenwerking? (%)

geen doelnevendoelhoofddoel
efficiency en financieel voordeel23 %65%12%
ontwikkelen van nieuw aanbod0%51%47%
Bereiken van meer en ander publiek2%31%60%

Degenen die niet samenwerken zijn buiten beschouwing gelaten.

 

Wie is de drijvende kracht achter de samenwerking ? (%)

nauwelijkspassiefactiefsterk sturend
podium zelf024256
andere culturele partijen27847
gemeente3434255

 

Terugblik 2017-1

negatiefsaldopositief
Aantal bezoekers– 12%+29%+ 41%
Publieksinkomsten (entree, horeca, zakelijke verhuur)– 15%+29%+ 44%
Inkomsten van overheden en fondsen– 20%+0%+ 20%
Inkomsten uit sponsoring en giften (particulieren/bedr)– 15%-2%+ 12%
Het aantal betaalde medewerkers-15%+15%+29%
Het aantal vrijwillige medewerkers-17%+10%+27%
De concurrentiepositie binnen het verzorgingsgebied-7%+22%+29%
Het Live Popklimaat i.h.a.-12%+12%+24%
Vertrouwensindex o.b.v. 4 bedrijfsmatige factoren%+17%%

Leeswijzer:41% van de podia zag zijn publiek het afgelopen half jaar toenemen ten opzichte van een jaar geleden. 12% registreerde minder bezoek. Per saldo is er sprake van groei bij 29%. Bij 47% bleef het bezoek hetzelfde (100 – 41 – 12)

De vertrouwensindex is sinds vorig jaar gelijk gebleven. Opvallend is dat er voor het eerst per saldo (+15%) ook meer personeel is aangenomen. Financiering van overheden en fondsen staat nog steeds per saldo op 0.

 

Terugblik seizoen 2017-1 inhoudelijk

negatiefsaldopositief
Omvang totale programma podiumkunst– 15%+7%+ 22%
Kwaliteit totale programma– 5%+29%+ 34%
Uitgaven aan gebouw/inrichting-5%+29%+ 34%
Uitgaven aan programma-20%+15%+ 34%

Ook inhoudelijk registreren Poppodia per saldo groei. Opvallend is dat er vaker geld is uitgegeven aan gebouw en inrichting dan aan uitbreiding/verbetering van het programma.

Verwachting 2017-2

Verwachting 2017-2 bedrijfsmatig

negatiefsaldopositief
Aantal bezoekers– 2%+49%+51%
Publieksinkomsten (entree, horeca, zakelijke verhuur)– 0%+56%+56%
Inkomsten van overheden en fondsen– 15%+2%+17%
Inkomsten uit sponsoring en giften (particulieren/bedr)– 7%+20%+27%
Het aantal betaalde medewerkers-2%+24%+27%
Het aantal vrijwillige medewerkers-12%+2%+15%
De concurrentiepositie binnen het verzorgingsgebied-2%+32%+34%
Het Live Popklimaat i.h.a.-5%+29%+34%
Vertrouwensindex o.b.v. 4 bedrijfsmatige factoren%+31%%

De vertrouwensindex voor het komend half jaar stijgt aanzienlijk van 17 naar 31. Men verwacht vooral vaker meer bezoek en (dus) publieksinkomsten en ook verbetert de concurrentiepositie bij meer podia. Opvallend is dat 27% verwacht ook meer personeel aan te nemen. Financiering van overheden en fondsen staat nog steeds per saldo op nagenoeg 0.

 

Verwachting 2017-2 inhoudelijk

negatiefsaldopositief
Omvang totale programma podiumkunst– 5%+37%+41%
Kwaliteit totale programma-2%+44%+46%
Uitgaven aan gebouw/inrichting-7%+17%+24%
Uitgaven aan programma-5%+49%+54%

Ook inhoudelijk zijn de verwachtingen positief. Opvallend is dat meer podia verwachten geld te steken in verbetering van het programma tegenover investeringen in gebouw en  inrichting, terwijl dat over het afgelopen half jaar andersom was.

10% – 20% registreert krimp, maar de meesten daarvan verwachten verbetering

Het ondernemersvertrouwen van Poppodia is groot, maar een aanzienlijke minderheid (10% – 20%) noteert krimp. Wel neemt dit aantal het komend half jaar sterk af tot ca. 5%. De krimp betreft het aantal bezoekers, de inkomsten uit bezoek, bezuinigingen van de overheid en de omvang van het programma.

Verschillen naar soort, grootte en/of regio

Gekeken is of er verschillen bestaan naar grootte, regio, of soort programmering. Die blijken er nauwelijks te zijn en door de beperkte aantallen niet significant.

Verantwoording en non-respons onderzoek

Voor een verantwoording van de werkwijze van de ConjunctuurWijzer als geheel wordt verwezen naar de pagina ‘verantwoording’.  Hieronder wordt toegelicht hoe de gegevens voor deze specifieke aflevering zijn verzameld en getoetst op representativiteit.

Het bestand aan Poppodia is door de VNPF opgeschoond door het niet langer opnemen van de allerkleinste podia. Daarom is het bestand poppodia teruggebracht van 196 naar 85. Dit betreft zowel leden van de VNPF (56) als niet-leden (29). Na drie herinneringen hebben 45 podia (53%) meegedaan. De respons is toegenomen (was 44%).

Vergelijking respons / populatie

Vergelijking respons/ populatie (in %)respons %populatie %
Noord Nederland713
Oost Nederland1516
Zuid Nederland2721
West Nederland3223
Klein (< 400)2427
Middelgroot (400 – 1.000)4948
Groot (1.000 of meer)2729
Lid VNPF7262
Geen lid van VNPF2838

 

Voor deze aflevering zijn alleen poppodia ondervraagd. De popfestivals worden één keer per jaar in het onderzoek opgenomen omdat zij in de meeste gevallen ook maar eens per jaar een festival organiseren.

Er is voor deze aflevering geen non-respons onderzoek gehouden. Dat is wel gebeurt voor 2016-2. Non-respons onderzoek vindt eens per 2 jaar plaats.

De representativiteit van de leden van de VNPF voor alle poppodia is hoog. De vereniging zelf schat tenminste 80% van de totale sector/markt van de poppodia lid is.

In opdracht van:
Verantwoording

Hoe meten we de verwachtingen…

Er zijn op dit moment geen bijeenkomsten gepland.