Vertrouwen

Communicatie Adviesbureaus 2016-1

Communicatie Advies

Vertrouwensindex
+ 40  
+ n.v.t. verwachting

 

Communicatieadvies 2016-1 Terugblik bedrijfsmatig

negatiefsaldopositief
Omzet– 24%+ 39%+ 64%
Omvang van de orders-24%+ 12%+ 36%
Bedrijfsresultaat– 21%+ 42%+ 64%
Aantal medewerkers (fte)– 15%+ 15%+ 30%
Uitbesteed werk / flexibele inhuur– 36% – 6%+ 30%
Investeringen / Innovatie-12%+ 42%+ 55%
Concurrentiepositie– 3%+ 58%+ 61%
Meer/minder moeite acquisitie / pitch – 55%– 42%+ 12%
Vertrouwensindex+ 32

Het communicatieadvies noteert over de eerste helft van 2016  per saldo groei, vooral t.a.v. de omzet, het bedrijfsresultaat, investeringen in innovatie en een verbeterde concurrentiepositie. Het ondernemersvertrouwen (+32) dan ook relatief hoog. Wel hebben ook hier bedrijven te maken met toenemende inspanningen t.b.v. acquisitie en werving.

Communicatieadvies 2016-1 Terugblik inhoudelijk

negatiefsaldopositief
Inzet op scholing en ontwikkeling– 3%+ 48%+ 52%
Beschikbaarheid goed personeel – 30% – 15%+ 15%
Kwaliteit en complexiteit van de opdrachten0%+ 61%+ 61%
Betekenis van Intellectueel Eigendom voor het eigen bedrijf-3%+ 6%+ 3%
Klantloyaliteit– 27%+ 3%+ 30%

Inhoudelijk melden Communicatieadvies bureaus een (sterke) toename van scholing en van kwaliteit en complexiteit van opdrachten. De beschikbaarheid van goed personeel is ook hier problematisch.

Communicatieadvies 2016-1 Terugblik marktverschuivingen

negatiefsaldopositief
Werk voor de zakelijke dienstverlening– 15%+ 6%+ 21%
Werk voor de financiële dienstverlening– 9%+ 6%+ 15%
Werk voor de overheid– 24%– 18%+ 6%
Werk voor retail– 15%+ 12%+ 27%
Werk voor fast moving (supermarkten)– 12% + 12%+ 24%
Internationale opdrachten– 12%+ 24%+ 36%

Communicatieadvies noteert bij 5 van de 6 marktsegmenten per saldo groei. Alleen de omzet bij de overheid neemt per saldo af.

Communicatieadvies 2016-2 Vooruitblik bedrijfsmatig

negatiefsaldopositief
Omzet– 6%+ 58%+ 64%
Nieuwe opdrachten0+ 61+ 61
Omvang van de orders-3%+ 24%+ 27%
Bedrijfsresultaat– 9%+ 52%+ 61%
Aantal medewerkers (fte)– 6%+ 30%+ 36%
Uitbesteed werk / flexibele inhuur– 18%+ 9%+ 27%
Investeringen / Innovatie-3%+ 21%+ 24%
Concurrentiepositie– 3%+ 48%+ 52%
Meer/minder moeite acquisitie / pitch – 48%– 45%+ 3%
Vertrouwensindex+ 40

Het communicatieadvies verwacht voor de tweede helft van 2016  per saldo opnieuw aanzienlijke groei, vooral t.a.v. de omzet, nieuwe opdrachten, het bedrijfsresultaat en een verbeterde concurrentiepositie. Het ondernemersvertrouwen (+40) is dan ook gestegen t.a.v. 2016-1 (+32). Wel verwachten bedrijven grotere inspanningen te moeten verrichten t.b.v. acquisitie en werving.

Communicatieadvies 2016-2 Vooruitblik inhoudelijk

negatiefsaldopositief
Inzet op scholing en ontwikkeling– 0%+ 42%+ 42%
Beschikbaarheid goed personeel -27% – 12%+ 15%
Kwaliteit en complexiteit van de opdrachten0%+ 58%+ 58%
Betekenis van Intellectueel Eigendom voor het eigen bedrijf0%+ 15%+ 3%
Klantloyaliteit– 15%+ 18%+ 30%

Inhoudelijk verwachten Communicatieadviesbureaus opnieuw een (sterke) toename van scholing en van de kwaliteit en complexiteit van opdrachten. De beschikbaarheid van goed personeel blijft problematisch.

Communicatieadvies 2016-2 Vooruitblik marktverschuivingen

negatiefsaldopositief
Werk voor de zakelijke dienstverlening– 0%+ 27%+ 27%
Werk voor de financiële dienstverlening– 15%+ 6%+ 21%
Werk voor de overheid– 18%– 6%+ 12%
Werk voor retail– 6%+ 24%+ 30%
Werk voor fast moving (supermarkten)– 12% + 15%+ 27%
Internationale opdrachten– 12%+ 30%+ 42%

Communicatieadvies verwacht ook voor 2016-2 bij 5 van de 6 marktsegmenten per saldo groei. Ook nu neemt de omzet bij de overheid per saldo af.

Belang van diversiteit in het eigen bedrijf%
Diversiteit is geen speerpunt30%
Diversiteit is van belang, er wordt naar gekeken bij sollicitaties36%
Wij werven nadrukkelijk onder de betreffende doelgroepen15%
Wij zetten daar ook aanvullende middelen op in18%

Diversiteit wordt bij Communicatieadviesbureaus in meerderheid van (groot) belang gevonden. Een derde deel werft nadrukkelijk onder de doelgroepen.

Omvang bedrijf Communicatieadvies

%
1 – 15 fte15%
15 – 40 fte42%
meer dan 40 fte 42%

Verantwoording

De vragenlijst is uitgezet onder de leden van Vea. De respons beperkt zich daarom tot de leden zelf (100%). Er zijn geen (significante) verschillen waargenomen al naar gelang de grootte van het bedrijf.

 

 

 

 

In opdracht van:
Verantwoording

Hoe meten we de verwachtingen…