Partners

Sponsoren en kennispartners essentieel

De ConjunctuurWijzer werkt samen met diverse sponsoren en kennispartners om haar afnemers – brancheorganisaties binnen en buiten de kunsten – optimaal te kunnen bedienen. Dankzij de financiële ondersteuning van partijen als ABN AMRO en BDO kunnen wij minder draagkrachtige afnemers tegen een redelijk tarief aan boord houden. Omgekeerd kunnen wij partijen als ABN AMRO en BDO voorzien van actuele en branchespecifieke data en trendanalyses. Dit betreft de uitkomsten zoals ook op deze website gepubliceerd. Individuele uitkomsten en adresgegevens worden niet gedeeld.
Kennispartner NHTV Internationale Hogeschool Breda heeft in 2016 voor ons een audit verzorgd inzake de deugdelijkheid van onze halfjaarlijkse conjunctuurenquêtes. Het verslag daarvan treft u hier aan. Daarnaast hebben we regelmatig contact met het CBS (een van de samenstellers van de Conjunctuurenquête Nederland) en de Boekmanstichting (een van de initiatiefnemers van de tweejaarlijkse Cultuurindex Nederland).De Conjunctuurwijzer wil een branchespecifiek supplement zijn bij de Conjunctuurenquête Nederland en een actuele aanvulling op de cultuurindex Nederland.

abf Research

Eind 2017 is de ConjunctuurWijzer een samenwerking aangegaan met abf Research, experts in dataverzameling en -verwerking, statistiek, (kwantitatief) onderzoek en softwareontwikkeling. Abf verzorgt vanaf november 2017 de dataverzameling en verwerking van de uitkomsten. De ConjunctuurWijzer zorgt voor ondersteuning bij de vraagstelling, publicatie en duiding van de uitkomsten en publicatie op de website.

ABN Amro

ABN AMRO speelt een belangrijke rol als bankier en ondersteuner van de culturele sector. Dat geldt o.a. voor de jaarlijkse ABN AMRO Uitmarkt Businessdag in het Concertgebouw. De bank draagt ook bij aan de Dutch Design Week. ‘Wij hechten veel belang aan de rol van kunst en cultuur in onze samenleving en dragen graag bij aan versterking van het ondernemerschap in de culturele sector. De Conjunctuurenquête Kunsten is daar een goed instrument voor’, aldus Stef Driessen, Sector Banker Leisure van ANB AMRO. ABN AMRO biedt de Conjunctuurenquête Kunsten een podium op de Businessdag en heeft zorg gedragen voor het toelichtende filmpje op onze website.

De sectoranalyses van ABN AMRO Insight worden als aanvulling op de trends binnen de vrije tijdssector ook op deze website gepubliceerd.

BDO

BDO Accountants bedient veel culturele instellingen als klant. Daarbij doet BDO vaak meer dan alleen het controleren van de rekening. De zakelijk dienstverlener helpt de instellingen ook met de inrichting van hun bedrijfsmatige processen en systemen zodat ze enerzijds het hoofd kunnen bieden aan bezuinigingen en anderzijds een steviger positie op de markt kunnen verwerven. ‘Wij zien dat veel kunstinstellingen erg hun best doen hun bedrijfsvoering verder te rationaliseren. De ConjunctuurWijzer helpt daarbij’, aldus Richard Bot, Partner bij BDO. Expertmeetings van BDO worden gedeeld met de afnemers van de ConjunctuurWijzer.

Zie voor BDO en cultuur:

Contact:

Vragen en opmerkingen kunt u sturen naar: info@conjunctuurwijzer.nl


of direct naar:

Hans Onno van den Berg


Bert Koopman


Verantwoording

Hoe meten we de verwachtingen…

Er zijn op dit moment geen bijeenkomsten gepland.