Deelnemers

ANVR

Al 50 jaar dè vereniging voor ‘ondernemers in reizen’   Nederlanders zijn reislustig; al vele eeuwen zwermen we uit over de aardbol, voor ons plezier en voor het doen van zaken. Logisch dat vanaf de jaren ‘50 van de vorige eeuw de behoefte bij reisondernemingen groeide zich te willen verenigen om gezamenlijk de belangen te behartigen. De ANVR werd opgericht als brancheorganisatie.

Doelstelling ANVR

‘Het bundelen van krachten van de aangesloten leden ten einde de gemeenschappelijke sociaal-economische belangen te behartigen, zodat de ANVR als organisatie nationaal en internationaal een toonaangevende plaats inneemt als vertegenwoordiger van de reisbranche’.

BNI

Beroepsvereniging van Nederlandse Interieurarchitecten

BNO

Beroepsvereniging Nederlandse Ontwerpers

Branchevereniging van Nederlandse Architecten (BNA)

Branchevereniging van Nederlandse Architecten

 

DDA

Duch Digital Industries / Digitale Industrie

DGA

Dutch Games Association / Game Industrie

 

DuPho

Dutch Professional Photographers – Fotografie

Federatie Dutch Creative Industries

De Federatie Dutch Creative Industries vertegenwoordigt acht branche- en beroepsorganisaties met in totaal bijna 6.000 individuele leden en ca. 2.500 creatieve bedrijven met een gezamenlijke bijdrage aan het bruto nationaal product van ruim € 11 miljard.

De FDCI is initiërend, actief en een abassadeur voor de creatieve industrie in Nederland.

Modint

Ondernemersorganisatie mode, inter, tapijt en textiel

Museumvereniging

De Museumvereniging is er voor het belang van de musea in Nederland. Musea tonen voorwerpen en vertellen verhalen die verbeelding en gesprek oproepen. Zij dienen de maatschappij en werken samen om hun waarde voor de toekomst te bewaren.

De vereniging streeft naar een positief imago van musea, hoge kwaliteit van de branche en een groot en divers museumpubliek. Ze richt zich met haar diensten op de leden, haar promotie op het publiek en haar invloed op de politiek.

Rijksdienst Cultureel Erfgoed

xxxx

VEA

Vereniging van Communicatieadviesbureaus

Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals

De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) behartigt de collectieve belangen van de poppodia en –festivals van Nederland. Daarnaast streeft het naar bevordering van popmuziek als podiumkunst, professionalisering van de popsector en de ontwikkeling en verbreding van de programmering van poppodia en –festivals.
De VNPF bestaat sinds 30 november 1993 (opgericht onder de naam Vereniging Nederlandse Poppodia – VNP en sinds mei 2006 VNPF) en heeft 93 leden.

Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties

De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) is de belangrijkste belangenbehartiger van theaters en concertgebeouwen. Bovendien levert de VSCD kennis en kunde die de podia, en daarmee de podiumkunsten, ten goede komen. Zij doet dit ook in uitwisseling en samenwerking met leden en andere koepelorganisaties.

Een gezond podiumkunstenklimaat in Nederland: dat is wat de VSCD wil en daarom ondersteunt zij de diverse podia. Hoe beter theaters en concertgebouwen functioneren, hoe beter dat is voor kunstenaars én publiek. Daarbij ziet de VSCD de podiumkunsten als een gedeelde verantwoordelijkheid van de diverse koepelorganisaties in de branche en pleit ze daarom voor samenwerking en afstemming.

Contact:

Vragen en opmerkingen kunt u sturen naar: info@conjunctuurwijzer.nl


of direct naar:

Hans Onno van den Berg


Bert Koopman


Verantwoording

Hoe meten we de verwachtingen…

Er zijn op dit moment geen bijeenkomsten gepland.