Doel van de ConjunctuurWijzer

De ConjunctuurWijzer levert een graadmeter voor het economisch en inhoudelijk vertrouwen binnen afzonderlijke sectoren en branches van de economie. Hij wordt samengesteld aan de hand van een internetpeiling die vraagt naar ervaringen en verwachtingen van een aantal vaste kenmerken: inkomsten, investeringen, concurrentie. Een wisselende actualiteitsvraag zorgt voor aansluiting op de laatste ontwikkelingen binnen een branche. De resultaten van deze enquête vormen de basis voor een samenvattende stemmingsindicator die de richting aangeeft waarin de branche zich naar verwachting zal ontwikkelen. Daarmee biedt deze enquête een actueel en branchespecifiek supplement op de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) van het CBS en de Kamer van Koophandel.

 

Søren Kierkegaard: Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden (1834)

Hoe is de enquête opgezet?

De vraagstelling is identiek aan de Conjunctuurenquête Nederland: verwacht U meer, evenveel of minder publiek, inkomsten, kwaliteit….. enz. Daardoor kunnen directieleden van instellingen de enquête binnen enkele minuten van achter hun bureau invullen. De enquête werkt met saldi. Het percentage directieleden dat zijn ervaringen of verwachtingen als negatief ziet wordt in mindering gebracht op het percentage dat een positieve ervaring of verwachting meldt. Indien 10% minder en 20% meer bezoekers rapporteert of verwacht, ontstaat en saldo van +10%. Dit saldo geeft dus in één oogopslag de stemming weer.

Wat kan een branche ermee?

Met een onderbouwde toekomstverwachting kunnen zowel individuele instellingen (musea, podia, reisorganisaties, binnenhuisarchitecten, ontwerpers……) als hun brancheverenigingen tijdig inspelen op actuele ontwikkelingen, knelpunten omzeilen en hun lobbyagenda aanscherpen. Brancheverenigingen kunnen zich langs deze weg bovendien sterker profileren jegens niet-leden en de media.

‘Met de ConjunctuurWijzer krijgen wij knelpunten voor de nabije toekomst snel in beeld’ (Berend Schans, directeur VNPF)

‘Zo kunnen we sneller reageren op actuele ontwikkelingen’ (Toine Berbers†, directeur leden Museumvereniging)

De Conjunctuurenquête Kunsten is een initiatief van Hans Onno van den Berg en Bert Koopman en wordt gesteund door ABN AMRO, BDO en NHTV.

 

Hans Onno van den Berg

Zelfstandig. Werkzaam onder de naam Strategie en Bedrijfsontwikkeling Kunst & Cultuur. Tot 2011 directeur van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). In 2015 samen met Bert Koopman de Conjunctuurenquête Kunsten gestart. Zie voor meer achtergrondinformatie zijn website.

‘Ik reken erop dat de Conjunctuurenquête de ondernemingen en instellingen en hun brancheverenigingen echt helpt om de eigen strategie en verwachtingen voor de nabije toekomst scherper te formuleren. De ‘natte vinger’ voorbij’.

 

Contact:

Vragen en opmerkingen kunt u sturen naar: info@conjunctuurwijzer.nl


of direct naar:

Hans Onno van den Berg


Bert Koopman


Verantwoording

Hoe meten we de verwachtingen…

Er zijn op dit moment geen bijeenkomsten gepland.