11-08-2016 | Poppodia en -Festivals

Richtlijn gage artiesten onwenselijk, onhaalbaar

Meer dan driekwart (78%) van de directies van Nederlandse poppodia acht een richtlijn voor een minimumgage van artiesten onwenselijk en onhaalbaar. Sommige podia vrezen extra regelgeving.

 

Vertrouwen blijft positief

Wat doet het ondernemersvertrouwen bij poppodia?

Bedrijfsmatig gezien is het vertrouwen van de Nederlandse poppodia voor de tweede jaarhelft van 2016 afgenomen. Het komt uit op 6,8. In de eerste jaarhelft tikte de vertrouwensindex nog 17,2 aan.
Daarmee blijft het vertrouwen bij de poppodia iets achter bij dat in de zakelijke dienstverlening – onderdeel van de Conjunctuurenquête Nederland. Deze index kwam in het tweede kwartaal uit op 12,5 en in het derde kwartaal op 8,4.

 

Wat zijn onderliggende trends?

Bijna een kwart van de directies van poppodia (23%) meldt in de tweede jaarhelft minder inkomsten te verwachten van overheden en overheidsfondsen. Bovendien rapporteert 16% minder sponsorinkomsten en giften te voorzien. Daarentegen zegt 41% te rekenen op meer inkomsten uit bezoek.
En dit is het beeld in de eerste jaarhelft: 20% van de directies meldt minder inkomsten van overheden en overheidsfondsen; tevens 20% zegt hetzelfde over sponsorinkomsten en giften. Maar 66% geeft aan dat ze in dat tijdvak meer inkomsten uit bezoek toucheerden.

 

Wat doet de inhoudelijke vertrouwensindex?

De inhoudelijke index loopt minder terug dan de bedrijfsmatige en staat hoger. Voor de tweede jaarhelft van 2016 komt deze uit op 19,5 tegen 24,8 in de eerste jaarhelft. Men verwacht vooral meer en betere programma’s te zullen brengen en te investeren in gebouw en inrichting.

 

Wat zijn onderliggende tendensen?

7% van de directies meldt dat de kwaliteit van het totale programma in de tweede jaarhelft van 2016 minder zal worden. Per saldo zegt 30% dat het beter zal worden.  9% zegt minder uit te zullen geven aan de accommodatie (gebouw en inrichting). Per saldo zegt 23% meer te zullen investeren.
Hoe ging het in de eerste jaarhelft?  5% zegt dat de kwaliteit van het totale programma toen achteruit ging. Per saldo zegt 52% dat het kwalitatief beter werd. Ook hier geeft  9% aan dat de investeringen in de accommodatie in de eerste jaarhelft terugliepen. Per saldo meldt 18% dat ze toen meer investeerden in gebouw en inrichting.

 

En het live popklimaat ?

Het Live Popklimaat combineert bedrijfsmatige en inhoudelijke kenmerken. Hier past de nuance. Voor de tweede jaarhelft van 2016 rept 9% van een verslechtering van het live popklimaat. Per saldo is 7% positief.  En 14% zegt dat het live popklimaat in de eerste jaarhelft schraler werd. Per saldo geeft 11% aan dat het klimaat toen verbeterde.

Bekijk hier de volledige rapportage van de enquête Poppodia en -festivals 2016-1

Er zijn op dit moment geen bijeenkomsten gepland.