11-08-2016 | Schouwburgen en Concertzalen

Zalen: ‘Aanbod Rijk is niet altijd relevant’

Een aanzienlijk deel (44%) van de directies van Nederlandse schouwburgen en concertzalen meldt dat het rijksgefinancierde aanbod voor hen niet relevant is. Omdat ze buiten het speelgebied van dit aanbod vallen, of omdat het onvoldoende aansluit op de belangstelling, zo blijkt uit de ConjunctuurWijzer.

 

Vertrouwen toont stijgende lijn

 

Wat doet het vertrouwen bij schouwburgen en concertzalen?

Bedrijfsmatig gezien komt het vertrouwen van Nederlandse schouwburgen en concertzalen in de tweede jaarhelft van 2016 uit op 13,5 –  zo blijkt uit de ConjunctuurWijzer. Dat is een lichte stijging ten opzichte van de eerste jaarhelft (12,1).
Daarmee lopen de schouwburgen en concertzalen voor op de zakelijke dienstverlening, onderdeel van de Conjunctuurenquête Nederland. Deze index kwam in het tweede kwartaal uit op 12,5 en in het derde kwartaal op 8,4.

 

Wat zijn onderliggende trends?

Van de directies meldt 22% in de tweede jaarhelft van 2016 minder inkomsten te voorzien van overheden en overheidsfondsen. Bovendien rapporteert 12% minder sponsorgelden en giften te verwachten. Daar staat tegenover dat 62% aangeeft meer inkomsten uit bezoek te verwachten.
Wat was de onderliggende trend in de eerste jaarhelft? 23% van de directies rapporteert over de eerste jaarhelft een vermindering van inkomsten van overheden; 28% meldt over dit tijdvak minder sponsorinkomsten en giften. Echter 59% stelt dat men meer inkomsten uit bezoek ontving.

 

Wat doet de inhoudelijke vertrouwensindex?

Vanuit inhoudelijk perspectief gezien komt de vertrouwensindex voor de tweede helft van 2016 uit op 22,8 – stijging ten opzichte van de index inzake de eerste jaarhelft (19,3). Inhoudelijk is het vertrouwen groter dan bedrijfsmatig.

 

Wat zijn onderliggende tendensen?

Ruim een derde van de directies (36%) meldt in de tweede jaarhelft van 2016 een stijging te verwachten van de kwaliteit van het totale programma. Een kwart (25%) zegt meer te zullen investeren in gebouw en inrichting.
Hoe verging het directies in de eerste jaarhelft? 27% meldt dat de kwaliteit van het totale programma over dat tijdvak verbeterde terwijl 23% zegt dat de investeringen in accommodatie (gebouw en inrichting) in die periode toenamen.

 

En het podiumkunst-klimaat?

De vraag naar het ‘podiumkunstklimaat’ combineert inhoudelijke en bedrijfsmatige kenmerken. Men is overwegend positief. 7% van de directies geeft aan te voorzien dat het klimaat in de podiumkunsten in de tweede jaarhelft van 2016 verslechtert. Per saldo zegt 23% evenwel dat het beter wordt. En over de eerste jaarhelft? 10% zegt dat het klimaat in de eerste jaarhelft verslechterde. Per saldo meldt 27% dat het verbeterde.

 

Bekijk hier de volledige rapportage van de enquête Schouwburgen en concertzalen 2016-1

Er zijn op dit moment geen bijeenkomsten gepland.