10-08-2016 | Toerisme

Toerist vraagt steeds meer om veiligheid

Trust in Travel: het vertrouwen van ondernemers in de reiswereld blijft groot, zo blijkt uit de Trust in travel index. In dit opzicht steekt reisondernemend Nederland ondanks geopolitieke spanningen met kop en schouder uit boven andere zakelijk dienstverleners.

Reisbrancheorganisatie ANVR presenteert, samen met ABN AMRO, voor de tweede keer een vertrouwensindex. Reisondernemers geven enerzijds aan hoe zij in de afgelopen periode hebben gepresteerd en anderzijds wat zij verwachten dat reizigers in de komende maanden gaan doen.

De verwachtingen blijken hoog gespannen. De bedrijfsmatige index voor de eerste helft van 2017 is gestegen van 20 tot 28,7 terwijl andere zakelijk dienstverleners blijven steken op 8,4. Ook het inhoudelijke vertrouwen (nieuwe bestemmingen, klantloyaliteit) is met 21,4 hoog.

De verwachte marktverschuivingen in de reisbranche zijn overwegend dezelfde als tijdens de eerste meting een half jaar geleden: een sterke groei van maatwerk en vliegreizen en een afname  van pakketreizen, bus en trein.

Per saldo verwacht 85% tot 90% van de reisondernemers groei. Het aantal reisorganisatoren met negatieve verwachtingen is iets afgenomen.

Publiek meer zorgen over veiligheid

Zoals viel te verwachten nemen klantgesprekken over veiligheid toe en verwachten de reisondernemers dat dit in 2017 alleen nog maar meer zal worden.

Daarnaast sprak een derde deel van de reisondernemers zich zorgelijk uit over de nieuwe wet op de pakketreizen. Een meerderheid daarvan denkt dat deze wet negatieve gevolgen zal hebben: o.a. concurrentievervalsing met vliegmaatschappijen en hogere kosten.

Per saldo presteerden reisondernemers aangesloten bij de ANVR beter dan ze aanvankelijk zelf dachten. Hun terugblik over het afgelopen seizoen was positiever dan de verwachtingen die men daar een half jaar geleden over had. Vertrouwen in de komende maanden is er volop.

 

Bekijk hier de volledige rapportage van de enquête Toersme 2016-2

 

Er zijn op dit moment geen bijeenkomsten gepland.