10-07-2017 | Poppodia en -Festivals

Poppodia: meerderheid (65%) vindt experiment cultuurprofielen zinvol

  • Ondernemersvertrouwen poppodia 2018 – 1 opnieuw positief (+29)
  • Regionale cultuurprofielen worden in meerderheid (65%) hartelijk verwelkomd
  • 17% – 23% van de podia registreert krimp over het afgelopen seizoen, maar voor het komend half jaar verwacht iedereen groei of op zijn minst stabiliteit, zowel naar bezoekers en bezoekersinkomsten als naar kwaliteit en omvang van het programma

Het ondernemersvertrouwen van poppodia is met +29 opnieuw hoog (evenveel als een half jaar geleden +28) en ook nu aanzienlijk hoger dan de +19 van de ondernemers in heel Nederland (COEN – zakelijke dienstverlening). Voor het komend half jaar zijn de verwachtingen nog positiever + 34

 

Bekijk hier de volledige rapportage van de conjunctuurwijzer Poppodia en -festivals 2018-1

 

Er zijn op dit moment geen bijeenkomsten gepland.