10-07-2017 | Poppodia en -Festivals

Samenwerking poppodia met culturele instellingen neemt sterk toe

Vertrouwen blijft positief

Toenemende samenwerking

Gevraagd is naar omvang en motief tot samenwerking. 85% van de poppodia werkt samen, in meerderheid met andere culturele instellingen binnen de eigen gemeente. Zij willen daarmee vooral meer en ander publiek bereiken en hun programma vernieuwen/versterken. Financiële motieven spelen geen hoofdrol, maar vormen wel een belangrijk nevendoel (65%). Deze samenwerking vindt in overgrote meerderheid plaats op instigatie van het poppodium zelf (56%).

Wat doet het ondernemersvertrouwen bij poppodia?

Bedrijfsmatig gezien is het vertrouwen van de Nederlandse poppodia neemt het vertrouwen van poppodia toe van 9 tot 17. Er wordt ook weer personeel aangenomen. Ook inhoudelijk zijn de podia voor 2017-2  vol vertrouwen: meer en beter programma. De vertrouwensindex van poppodia is even hoog (+17) als die van de zakelijke dienstverlening (Conjunctuurenquête Nederland). .

Wat zijn onderliggende trends?

De trend is nu al 2 1/2 jaar positief, voor vrijwel alle kenmerken: bezoek, publieksinkomsten, programma en kwaliteit, met als grote uitzondering de verwachtingen voor overheidsfinanciering. Na 2 jaar ervaren teruggang is er voor het eerst per saldo sprake van groei. Ook is het aantal podia dat een teruggang in overheidsfinanciën registreert voor het eerst iets kleiner dan de podia die een toename melden. Het aantal podia dat krimp registreerde halveerde tot rond de 10% en zal voor 2017-2 verder afnemen.

 

Bekijk hier de volledige rapportage van de enquête Poppodia en -festivals 2016-2

 

Er zijn op dit moment geen bijeenkomsten gepland.