24-09-2018 |

Musea: 62% niet op de hoogte van experiment cultuurprofielen

Het ondernemersvertrouwen onder musea is afgenomen van +14 naar + 5 en lager dan het gemiddelde ondernemersvertrouwen in de zakelijke dienstverlening in Nederland (+17). De verwachtingen van een half jaar geleden zijn niet uitgekomen. Voor het komend half jaar is het vertrouwen per saldo positief (+9) maar eveneens lager dan in voorgaande edities. Dat wordt vooral veroorzaakt door een grotere groep die vermindering van overheidsfinanciering en sponsoring heeft ervaren en verwacht. Ook de omvang van het publiek en de publieksinkomsten tellen nu nagenoeg evenveel musea die krimp als groei registeren. Wel is men voor het komend half jaar over de publieke belangstelling en inkomsten weer positiever gestemd. De inzet van de rijksoverheid om tot culturele regioprofielen te komen blijkt bij meer dan de helft van de musea (62%) nog onbekend.

Er zijn op dit moment geen bijeenkomsten gepland.