Vertrouwen

Toerisme 2018-1

Halfjaarlijkse meting van het ondernemersvertrouwen onder reisondernemingen, leden van de ANVR.

Vertrouwensindex
+ 33  
+ 39 verwachting

De Toeristische sector bestaat uit meerdere partijen. Hiervan neemt de ANVR, de branchevereniging voor Reisondernemers voor het Uitgaand Toerisme deel aan de ConjunctuurWijzer. Deze Trust in Traval is als subbranche voor het Toerisme aangemerkt. Wanneer ook andere onderdelen van de Toeristische sector deel nemen, worden zij onder de hoofdtitel Toerisme hier opgenomen.

In opdracht van:
Verantwoording

Hoe meten we de verwachtingen…