Vertrouwen

Cultuur 2018-1

De Cultuurbranche omvat Musea, Poppodia en -Festivals en Schouwburgen en Concertgebouwen. De cultuurbranche is breder dan deze drie sectoren, maar zij vertegenwoordigen een voldoende aandeel om Cultuur afzonderlijk te rapporteren.

Vertrouwensindex
+ 11  
+ 14 verwachting

Veel steun voor regionale cultuurprofielen, minder bezuinigingen, meer programma en bezoek

  • Na 3 seizoenen bezuinigingen, verwachten musea, poppodia en schouwburgen voor 2017 weinig bezuinigingen meer.

  • Door slim ondernemerschap neemt bij een meerderheid in alle sectoren het bezoek en (de kwaliteit van) voorstellingen en programma’s toe.

  • 65% vindt een experiment met 16 regionale cultuurprofielen een (zeer) zinvol idee. Slechts 5% – 10% staat er negatief tegenover.

  • Musea in meerderheid (nog) niet op de hoogte van cultuurprofielen.

De ConjunctuurWijzer Cultuur toont dat het ondernemersvertrouwen in de culturele sector aan het begin van het nieuwe seizoen met een index van +11 positief is, maar iets lager dan  2017-2 (+17). Dat wordt vooral veroorzaakt door het verminderde vertrouwen bij musea (+5). Het ondernemersvertrouwen in Nederland is met +17 hoger. De verwachtingen voor de tweede helft van 2018 zijn weer nog iets positiever (+14)  30%- 40% van alle  kunstinstellingen rapporteert over de eerste helft van 2018 meer publiek en verwacht dat deze groei ook het komend half jaar zal aanhouden. Ook realiseerde 30% – 40% een uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het theater- en concertprogramma en van tentoonstellingen en collecties. Voor het komend half jaar verwachten zij daar opnieuw in te kunnen investeren.

Bij de musea zag 15% – 20% de inkomsten van overheidszijde afnemen. Bij schouwburgen en concertgebouwen en poppodia is dat aantal lager.

 

Verantwoording

De culturele sector is breder dan alleen musea, schouwburgen en concertzalen en poppodia en -festivals. Een aantal subbranches is niet meegeteld (o.a. film, beeldende kunst). Als pars pro toto hebben we deze 3 toch zo genoemd. De weging is van de drie deelnemende branches is naar omzet: Musea € 1,02 miljard, Schouwburgen en Concertgebouwen € 500 miljoen en Poppodia en – festivals € 139 miljoen. (opgave van brancheverenigingen zelf).

In opdracht van:
Verantwoording

Hoe meten we de verwachtingen…