Vertrouwen

Cultuur 2017-2

De Cultuurbranche omvat Musea, Poppodia en -Festivals en Schouwburgen en Concertgebouwen. De cultuurbranche is breder dan deze drie sectoren, maar zij vertegenwoordigen een voldoende aandeel om Cultuur afzonderlijk te rapporteren.

Vertrouwensindex
+ 17  
+ 21 verwachting

Aantal instellingen dat bezuinigingen verwacht stabiel (15%), meer bezoek en meer programma

  • Het aantal musea en poppodia/- festivals dat voor de 2e helft van 2017 bezuinigingen meldt en deze voor 2018 verwacht is stabiel (14%). Een even groot deel verwacht juist toename van overheidsfinanciering.

  • Bij 40% – 50% van de musea en podia/festivals neemt het bezoek en (de kwaliteit van) voorstellingen en programma’s toe.

  • Een meerderheid (55%) van de culturele instellingen vindt zichzelf onvoldoende cultureel divers, vooral als het gaat om personeelsbezetting, publieksbereik en partners met wie wordt samengewerkt.

Het ondernemersvertrouwen in de culturele sector is begin 2018 met een index van +17 positief is en is gestegen ten opzichte van 2017-1 (+10) en even hoog als het ondernemersvertrouwen in de zakelijke dienstverlening in Nederland (+17). De verwachtingen voor de eerste helft van 2018 zijn nog iets positiever (+21). Ongeveer de helft van alle  kunstinstellingen rapporteert over de eerste helft van 2017 meer publiek en verwacht dat deze groei ook het komend half jaar zal aanhouden. Ook realiseerde 30% Р40% een uitbreiding en kwaliteitsverbetering van tentoonstellingen en collecties en het muziekprogramma. Voor het komend half jaar verwachten zij daar opnieuw in te kunnen investeren.

Dit alles dankzij goed ondernemerschap en een toenemende inzet van vrijwilligers.

Het ligt genuanceerd

Keerzijde is dat 15% van de culturele instellingen op veel kenmerken krimp noteert: minder publiek, minder inkomsten van overheden en fondsen en minder samenwerking. Dat aantal is in 2017 (2 metingen) gelijk gebleven.

Culturele diversiteit kan (veel) beter

Zowel bij musea als poppodia en Рfestivals is deze aflevering gevraagd naar de mate waarin men de eigen organisatie een realistische afspiegeling van de samenleving acht.  Dat blijkt als het om sexe, leeftijd en sociaal-economische kenmerken gaat voor een grote meerderheid (70% Р85%) het geval, maar veel minder als het om culturele diversiteit gaat. Daar vindt 55% van de instellingen dat deze veel beter kan, vooral ten aanzien van Personeelsbezetting, Publieksbereik en de Partners met wie wordt samengewerkt.

In opdracht van:
Verantwoording

Hoe meten we de verwachtingen…

Er zijn op dit moment geen bijeenkomsten gepland.