Vertrouwen

Cultuur 2016-2

Cultuur 2016-2 omvat vier sectoren uit de cultuursector, die hier gezamenlijk worden gepresenteerd: musea, instellingen voor cultureel erfgoed, poppodia en - festivals en schouwburgen en concertgebouwen. Publicatie volgt 13 januari 2016

Vertrouwensindex
+  
+ verwachting

Cultuur 2016-2 is onder constructie. De ConjunctuurWijzers Musea en Erfgoed 2016-2 zijn inmiddels afgerond en gepubliceerd. 13 januari wordt ook de ConjunctuurWijzer Poppodia en – Festivals toegevoegd. Daarna kan ook de Cultuurindex 2016-2 worden afgemaakt.

In opdracht van:
Verantwoording

Hoe meten we de verwachtingen…

Er zijn op dit moment geen bijeenkomsten gepland.