Vertrouwen

Cultuur 2015-2

De vertrouwensindex Cultuur is voor het eerst samengesteld in seizoen 2016-1, omdat er vanaf dat moment voldoende sub-branches meedoen om tot een gezamenlijke index te komen. Voor 2015-2 zijn de resultaten van de metingen bij Poppodia en - Festivals en bij Musea beschikbaar.

Vertrouwensindex
– –  
– – verwachting

De ConjunctuurWijzer Cultuur bestaat pas vanaf vanaf 2016-1 omdat er dan één index kan worden samengesteld uit drie branches, de Poppodia en -Festivals, de Musea en de Schouwburgen en Concertzalen, rekening houdend met het aandeel dat elke van deze branches heeft in de totale bedrijfstak van de kunsten. Een aantal onderdelen van de cultuursector zijn (nog) niet meegenomen (film, bibliotheken, galeries), maar de optelsom van deze drie is breed genoeg om een eerste indicatie te geven. Dat gebeurt vanaf augustus 2016. Deze kan worden gezien als een 0-meting.

Vertrouwen gegroeid

De poppodia en -festivals kijken per saldo positief terug op het tweede half jaar 2015 (bedrijfsmatige vertrouwensindex toegenomen van – 4,8 naar + 9,1) en bij Musea van 0,4 tot 8,6. Inhoudelijk zijn beide branches nog optimistischer met een index van 21,8 (musea) en 18,0 (pop) voor het komend half jaar. Voor de Schouwburgen en Concertzalen staat de vertrouwensindex voor 2015-2 op 12,1 (bedrijfsmatig) en 19,3 (inhoudelijk). Een index voor de ‘kunsten’ komt dan uit op 8,1 (bedrijfsmatig) en 20,1 (inhoudelijk). Voor Popfestivals bedraagt de index 14,3 (bedrijfsmatig) en 24,1 (inhoudelijk)

De vertrouwensindex zakelijke dienstverlening van de Conjunctuurenquête Nederland stond voor 2015-2 op 9,9. Musea en Poppodia/festivals stemmen daarmee dus overeen.

In opdracht van:
Verantwoording

Hoe meten we de verwachtingen…

Er zijn op dit moment geen bijeenkomsten gepland.