Nieuws

06-07-2017 | Nieuws

Bezuinigingen in cultuursector nemen af, meer programma en bezoek

  • Na 3 seizoenen krimp, verwachten minder musea, poppodia en schouwburgen/concertzalen bezuinigingen.
  • In meerderheid registreert men een toename van bezoek,  en van de omvang en kwaliteit van voorstellingen en tentoonstellingen.
  • Er wordt heel veel samengewerkt, in het bijzonder door poppodia en schouwburgen en concertgebouwen. Die samenwerking wordt vooral gezocht met andere culturele instellingen binnen de eigen gemeente, met als belangrijkste doelen zo meer en ander publiek te bereiken en nieuw aanbod te ontwikkelen. Financieel voordeel is zelden het primaire motief. Zij doen dat het meest op eigen initiatief.
  • Musea ervaren veel maatschappelijke en politieke betrokkenheid en denken dat deze in de eigen gemeente ook na de verkiezingen in 2018 stabiel blijft.

Het ondernemersvertrouwen in de culturele sector is aan het begin van het nieuwe seizoen met een index van +12 gematigd positief en iets hoger dan vorig jaar (+8). Dat komt overeen met het ondernemersvertrouwen in Nederland (+8). De verwachtingen voor de tweede helft van 2017 zijn nog iets positiever (+16) en voor heel Nederland +17. De helft van alle  kunstinstellingen rapporteert over de eerste helft van 2017 meer publiek en verwacht ook voor het komend half jaar groei, ook kwalitatief. Voor het komend half jaar verwachten zij opnieuw te kunnen investeren in kwaliteitsverbetering van programma, collectie en tentoonstellingen.

 

06-07-2017 | Nieuws

Reisbranche positief gestemd, maar reiziger mijdt ‘risico-bestemmingen’ en drukte Schiphol

Het vertrouwen van ondernemers in de reiswereld ligt beduidend hoger dan dat van andere ondernemers in zakelijke dienstverlenende sectoren, laten de resultaten van ‘Trust in travel’ 2017-1 zien. Brandhaarden worden gemeden, men zoekt andere bestemmingen. De drukte op Schiphol leidt tot pogingen elders te vertrekken.

Ruim 50% – 60% van de reisondernemers kijkt terug op een daadwerkelijke groei in de afgelopen wintermaanden ten opzichte van het winterseizoen een jaar eerder. Dat komt overeen met wat men een half jaar geleden ook verwachtte. Per saldo, het verschil tussen reisondernemers die meer of juist minder scoren, komt de index uit op  +29, even hoog als een half jaar geleden (+31), terwijl andere zakelijke dienstverlenende sectoren blijven steken op +17 (Conjunctuurenquête Nederland, 2e kwartaal 2017). De verwachtingen voor het lopend seizoen zijn nog iets hoger en geeft een index van +35.
Opvallend is dat veel reisorganisaties (32%) de klantloyaliteit zien toenemen. Zij slagen erin om mensen in een tijd van internethoppen toch blijvend aan zich te binden.

80% van de reisondernemingen merkt dat brandhaarden in toenemende mate worden gemeden. Er wordt opgemerkt dat er een schaarste aan ‘veilige’ bestemmingen dreigt. Toch gaat men niet minder op vakantie, alleen zoekt men andere bestemmingen. Over Turkije is men positief gestemd. Dat wordt nu nog sterk gemeden, maar 40% van de ondernemers verwacht dat bestemming Turkije nog dit jaar zal aantrekken.

De drukte op Schiphol blijkt een serieus probleem. 61% meldt dat reizigers vragen om een ander vertrekmogelijkheid.

42% van deze reisorganisatoren gaat registreert en verwacht vooral een groei van verre reizen. Reizen per trein en bus ziet men nu al 3 seizoenen op rij afnemen.
Lag de loyaliteit van de reiziger afgelopen winter nog op  +26% (per saldo zag 26% van de reisondernemingen de loyaliteit toenemen),  de positieve verwachting van de reisondernemer is dat deze komende zomer verder toeneemt tot maar liefst 42%.
Na de zomer, als reislustig Nederland weer aan het werk is en nadenkt over zijn volgende vakantie, zal blijken of de positieve verwachtingen van deze ondernemers in reizen realistisch zijn geweest.

10-01-2017 | Nieuws

Reisondernemers onverminderd optimistisch

Het vertrouwen van ondernemers in de reiswereld blijft groot, zo blijkt uit de Trust in travel index. In dit opzicht steekt reisondernemend Nederland ondanks geopolitieke spanningen met kop en schouder uit boven andere zakelijk dienstverleners.

Reisbrancheorganisatie ANVR presenteert, samen met ABN AMRO, voor de tweede keer een vertrouwensindex. Reisondernemers geven enerzijds aan hoe zij in de afgelopen periode hebben gepresteerd en anderzijds wat zij verwachten dat reizigers in de komende maanden gaan doen.

De verwachtingen blijken hoog gespannen. De bedrijfsmatige index voor de eerste helft van 2017 is gestegen van 20,07 tot 28,7 terwijl andere zakelijk dienstverleners blijven steken op 8,4. Ook het inhoudelijke vertrouwen (nieuwe bestemmingen, klantloyaliteit) is met 24,4 hoog.

De verwachte marktverschuivingen in de reisbranche zijn overwegend dezelfde als tijdens de eerste meting een half jaar geleden: een sterke groei van maatwerk en vliegreizen en een afname  van pakketreizen, bus en trein.

Per saldo verwacht 85% tot 90% van de reisondernemers groei. Het aantal reisorganisatoren met negatieve verwachtingen is iets afgenomen. Reisondernemend Nederland is echter niet geheel zonder zorgen.  Zoals viel te verwachten nemen klantgesprekken over veiligheid toe.

Daarnaast sprak een derde deel van de reisondernemers zich zorgelijk uit over de nieuwe wet op de pakketreizen. Een meerderheid daarvan denkt dat deze wet negatieve gevolgen zal hebben: o.a. concurrentievervalsing met vliegmaatschappijen en hogere kosten.

09-01-2017 | Nieuws

Kleinere musea (erfgoed) verwachten geen verandering

Dit jaar (2016-2) is door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed een ConjunctuurWijzer onder 200 kleinere musea uitgezet. Daaruit blijkt dat verreweg de meeste kleine musea over het afgelopen half jaar geen veranderingen hebben ervaren en die ook voor 2017-1 niet voorzien. De vertrouwensindex is per saldo positief, maar laag (3,3), aanzienlijk lager dan die van de grote musea bij de Museumvereniging (15,3) en ook lager dan het Nederlandse bedrijfsleven (8,3). Inhoudelijk wordt evenmin weinig verandering gerapporteerd of voorzien.

Samenwerking is ook voor kleine musea een must. 60% werkt al samen, vooral projectmatig bij de inrichting van tentoonstellingen of educatieve projecten, en die samenwerking zal in 2017 verder toenemen.

09-01-2017 | Nieuws

Meerderheid musea blijvend optimistisch; 20% in zwaar weer

  • Vertrouwen musea opnieuw toegenomen, voor 2017-1 wordt verdere groei verwacht, zowel bedrijfsmatig als inhoudelijk
  • 20% van de musea ervaart en verwacht zwaar weer
  • Samenwerking musea is omvangrijk en neemt toe

Dit blijkt uit de ConjunctuurWijzer Musea 2016-2. Bedrijfsmatig bedraagt de vertrouwensindex maar liefst 16,2, hetgeen aanzienlijk hoger is dan die van de zakelijke dienstverlening in Nederland (8,3). Inhoudelijk ligt de index zelfs op 25,3. Musea verwachten ook het komend half jaar in meerderheid de collecties te kunnen versterken, mooiere tentoonstellingen uit te kunnen brengen en daarvoor meer publiek binnen te halen.

 

Een aanzienlijke minderheid van 20% ervaart evenwel krimp: minder bezoekers, minder overheidsfinanciering, minder tentoonstellingen en minder sponsoring. Deze groep verwacht ook voor 2017 (nog) geen verbetering.

Opvallend is dat het vertrouwen onder de grotere musea, leden van de Museumvereniging, aanzienlijk groter is dan van de veel kleinere musea die deze keer voor het eerst via de ConjunctuurWijzer Erfgoed in de meting zijn opgenomen. Daar staat de bedrijfsmatige index op 3,3 .

Samenwerking is voor musea een belangrijk thema. 75% van de musea blijkt op zijn minst projectmatig samen te werken, maar ook structurele samenwerking en zelfs fusie wordt steeds vaker (5%) genoemd. Voor 2017 wordt een verdere toename van samenwerking voorzien. Samenwerking richt zich vooral op tentoonstellingen (65%) en educatie (56%).

17-11-2016 | Nieuws

Ondernemers blijven positief

 

Ondernemers in de zakelijke dienstverlening blijven positief gestemd. Dit blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland van het vierde kwartaal 2016. De stemmingsindicator staat vrijwel ongewijzigd op 8,3.

Naast positieve verwachtingen voor het vierde kwartaal zijn ondernemers ook positief over de verwachte ontwikkelingen in 2017. De meting werd overigens gehouden in oktober, dus vóór de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Het ondernemersvertrouwen in de zakelijke dienstverlening (8,3) is in lijn met dat in de kunsten bij de start van het culturele seizoen in september (8,1). Deze samenvattende kunstenindex werd door ConjunctuurWijzer samengesteld uit bedrijfsmatige stemmingsindicatoren van musea, poppodia en concertzalen & schouwburgen.

Opmerkelijk bij de start van het seizoen 2016/17 was dat de concertzalen & schouwburgen in bedrijfsmatig opzicht het meest positief waren, gevolgd door de poppodia en de musea. Het ging daarbij om kenmerken als inkomsten uit bezoek, bijdragen van overheden, fondsen, bedrijven en particulieren, aanwas van personeel en het klimaat in het algemeen.

Het ondernemersvertrouwen in de zakelijke dienstverlening (8,3) blijft achter bij dat van de creatieve sector (31,0) verenigd in de Federatie Dutch Creative Industries. Daarbij moet worden aangetekend dat de bedrijfsmatige stemmingsindicatoren van de acht aangesloten branches uiteenlopen van 7,0 (fotografen) tot 57,0 (digitale industrie).

Ook de reisondernemers in het uitgaand toerisme (17,9) zijn bedrijfsmatig gezien positiever gestemd dan hun collega’s in de zakelijke dienstverlening (8,3), zo bleek tijdens de laatste meting door ConjunctuurWijzer. De meeste reisondernemingen presteerden op alle bedrijfsmatige kenmerken in de eerste maanden van 2016 beter dan in de winter van 2014/15.

 

 

 

17-11-2016 | Nieuws

Ondernemers blijven positief

 

Ondernemers in de zakelijke dienstverlening blijven positief gestemd. Dit blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland van het vierde kwartaal 2016. De stemmingsindicator staat vrijwel ongewijzigd op 8,3.

Naast positieve verwachtingen voor het vierde kwartaal zijn ondernemers ook positief over de verwachte ontwikkelingen in 2017. De meting werd overigens gehouden in oktober, dus vóór de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Het ondernemersvertrouwen in de zakelijke dienstverlening (8,3) is in lijn met dat in de kunsten bij de start van het culturele seizoen in september (8,1). Deze samenvattende kunstenindex werd door ConjunctuurWijzer samengesteld uit bedrijfsmatige stemmingsindicatoren van musea, poppodia en concertzalen & schouwburgen.

Opmerkelijk bij de start van het seizoen 2016/17 was dat de concertzalen & schouwburgen in bedrijfsmatig opzicht het meest positief waren, gevolgd door de poppodia en de musea. Het ging daarbij om kenmerken als inkomsten uit bezoek, bijdragen van overheden, fondsen, bedrijven en particulieren, aanwas van personeel en het klimaat in het algemeen.

Het ondernemersvertrouwen in de zakelijke dienstverlening (8,3) blijft achter bij dat van de creatieve sector (31,0) verenigd in de Federatie Dutch Creative Industries. Daarbij moet worden aangetekend dat de bedrijfsmatige stemmingsindicatoren van de acht aangesloten branches uiteenlopen van 7,0 (fotografen) tot 57,0 (digitale industrie).

Ook de reisondernemers in het uitgaand toerisme (17,9) zijn bedrijfsmatig gezien positiever gestemd dan hun collega’s in de zakelijke dienstverlening (8,3), zo bleek tijdens de laatste meting door ConjunctuurWijzer. De meeste reisondernemingen presteerden op alle bedrijfsmatige kenmerken in de eerste maanden van 2016 beter dan in de winter van 2014/15.

 

 

 

24-10-2016 | Nieuws

Groeiend vertrouwen bij creatieve industrie

Entrepreneurs in de creatieve industrie hebben meer vertrouwen in de toekomst. Het ondernemersvertrouwen is tussen de eerste en tweede jaarhelft van 2016 gestegen met 40%, zo blijkt uit de ConjunctuurWijzer Creatieve Industrie.

Het gemiddelde ondernemersvertrouwen van de acht verenigde brancheorganisaties is uitgekomen op 31. Dat is aanzienlijk meer dan het ondernemersvertrouwen in de zakelijke dienstverlening (8,4) en dat in de kunsten (7,8). Uitschieters in de creatieve industrie zijn de fotografen (7) en de digitale industrie (57).

Een ruime meerderheid van de ondernemers in de creatieve industrie constateert dat het werven van nieuwe klanten en het meedoen aan pitches steeds meer inspanning vraagt. En bij branches waar dit relevant is (game-industrie, communicatieadvies, mode & textiel) meldt een meerderheid toenemende problemen te ervaren bij het werven van voldoende opgeleid en geschikt personeel.

Opmerkelijk is dat de strategische betekenis van de creatieve inbreng in toenemende mate wordt (h)erkend, vooral bij ontwerp & design en mode & textiel. FDCI-voorzitter Harry Starren: ‘De creatieve industrie voegt als groeisector waarde toe aan andere sectoren en is vergelijkbaar met wat kruiden doen in een maaltijd: ze maken met een beperkte omvang het verschil.’

De Federatie Dutch Creative Industries vertegenwoordigt acht branche- en beroepsorganisaties met in totaal bijna 6.000 individuele leden en circa 2.500 creatieve bedrijven met een gezamenlijke bijdrage aan het bruto nationaal product van ruim 11 mrd euro. Beleidsspeerpunten zijn cross-overs met andere sectoren, internationalisering en human resources.

De FDCI verenigt de brancheorganisaties BNA, BNI, BNO, DDA, DGA, DuPho, Modint en VEA. In opdracht van de FDCI deed de ConjunctuurWijzer in september onderzoek naar toekomstverwachtingen van ondernemers in de creatieve industrie.

Er zijn op dit moment geen bijeenkomsten gepland.