Nieuws

02-01-2018 | Nieuws

Reisbranche opnieuw in de plus

Het ondernemersvertrouwen bij Reisorganisaties voor het komend half jaar is opnieuw groot (+31) en even groot als een half jaar geleden (+29) en aanzienlijk groter dan gemiddeld (+17,4 – zakelijke dienstverlening). Er wordt vooral meer gevlogen. Eigen vervoer en bus- en trein nemen volgens de meeste reisondernemers (verder) af. Het kersverse verbod op doorberekening van creditkaart betalingen is voor de meeste (52%) ondernemers geen probleem omdat deze vorm van betaling al niet mogelijk was of men (32%) verwacht deze betalingen gewoon in stand te kunnen houden. De drukte op Schiphol en aangekondigde beperkingen van ‘slots’ zal volgens de meeste reisorganisaties vooral leiden tot uitwijking naar b.v. Brussel en Düsseldorf (21%) en een versnelde groei van Lelystad (28%). Prijsverhoging verwacht bijna niemand. Wel uitwijk, of toch doorgaande groei op Schiphol. Voor volledige uitkomsten lees hier.

02-01-2018 | Nieuws

Mode en Textiel vol vertrouwen 2018 in

Het ondernemersvertrouwen van bedrijven in de mode en textiel is met + 34 zeer hoog, en ook veel hoger dan in de industrie (+8) of groothandel (+20). Het afgelopen half jaar noteerde een grote meerderheid meer orders, meer winst en een toename van personeel. Eenzelfde meerderheid verwacht dat deze trend zich het komend half jaar voortzet. Wel registreert een kwart dat het steeds moeilijker wordt gekwalificeerd personeel te vinden. Apart is gevraagd of de mode en textiel vindt dat er voldoende binnen de keten wordt samengewerkt. De helft vindt van wel, de helft vindt dat dit (veel) beter kan. Ook op de vraag hoe het staat met de transparantie t.a.v. arbeidsomstandigheden en grondstoffen in de keten vindt de helft dat (ruim) voldoende, maar de andere helft vindt dat daar nog (veel) in te winnen valt. Lees verder

06-07-2017 | Nieuws

Bezuinigingen in cultuursector nemen af, meer programma en bezoek

  • Na 3 seizoenen krimp, verwachten minder musea, poppodia en schouwburgen/concertzalen bezuinigingen.
  • In meerderheid registreert men een toename van bezoek,  en van de omvang en kwaliteit van voorstellingen en tentoonstellingen.
  • Er wordt heel veel samengewerkt, in het bijzonder door poppodia en schouwburgen en concertgebouwen. Die samenwerking wordt vooral gezocht met andere culturele instellingen binnen de eigen gemeente, met als belangrijkste doelen zo meer en ander publiek te bereiken en nieuw aanbod te ontwikkelen. Financieel voordeel is zelden het primaire motief. Zij doen dat het meest op eigen initiatief.
  • Musea ervaren veel maatschappelijke en politieke betrokkenheid en denken dat deze in de eigen gemeente ook na de verkiezingen in 2018 stabiel blijft.

Het ondernemersvertrouwen in de culturele sector is aan het begin van het nieuwe seizoen met een index van +12 gematigd positief en iets hoger dan vorig jaar (+8). Dat komt overeen met het ondernemersvertrouwen in Nederland (+8). De verwachtingen voor de tweede helft van 2017 zijn nog iets positiever (+16) en voor heel Nederland +17. De helft van alle  kunstinstellingen rapporteert over de eerste helft van 2017 meer publiek en verwacht ook voor het komend half jaar groei, ook kwalitatief. Voor het komend half jaar verwachten zij opnieuw te kunnen investeren in kwaliteitsverbetering van programma, collectie en tentoonstellingen.

 

Er zijn op dit moment geen bijeenkomsten gepland.