ConjunctuurWijzer

De ConjunctuurWijzer, de kunst van vooruitzien, meet het ondernemersvertrouwen in afzonderlijke branches, zowel bedrijfsmatig als inhoudelijk.

Vertrouwen

Toerisme 2016-2

Halfjaarlijkse meting van het ondernemersvertrouwen onder reisondernemingen, leden van de ANVR.

Vertrouwensindex
+ 28,7 b bedrijfsmatig
+ 24,4 i inhoudelijk
Vertrouwen

Creatieve industrie 2016-1

De Federatie Dutch Creative Industries (FDCI) heeft in september 2016 deelgenomen aan de ConjunctuurWijzer. Voor 8 aangesloten branches is de leden gevraagd naar het ondernemersvertrouwen en is ingegaan op een aantal branche-specifieke verwachtingen.

Vertrouwensindex
+ 31 b bedrijfsmatig
+ n.v.t. i inhoudelijk
Vertrouwen

Cultuur 2016-2

Cultuur 2016-2 omvat vier sectoren uit de cultuursector, die hier gezamenlijk worden gepresenteerd: musea, instellingen voor cultureel erfgoed, poppodia en - festivals en schouwburgen en concertgebouwen. Publicatie volgt 13 januari 2016

Vertrouwensindex
+ b bedrijfsmatig
+ i inhoudelijk
Er zijn op dit moment geen bijeenkomsten gepland.