ConjunctuurWijzer

De ConjunctuurWijzer, de kunst van vooruitzien, meet het ondernemersvertrouwen in afzonderlijke branches, zowel bedrijfsmatig als inhoudelijk.

Vertrouwen

Creatieve industrie 2016-1

De Federatie Dutch Creative Industries (FDCI) heeft in september 2016 deelgenomen aan de ConjunctuurWijzer. Voor 8 aangesloten branches is de leden gevraagd naar het ondernemersvertrouwen en is ingegaan op een aantal branche-specifieke verwachtingen.

Vertrouwensindex
+ 31 b bedrijfsmatig
+ n.v.t. i inhoudelijk
Vertrouwen

Kunsten 2016-1

Kunsten 2016-1 is de eerste ConjunctuurWijzer waarin drie sectoren uit de kunsten gezamenlijk worden gepresenteerd: musea, poppodia en - festivals en schouwburgen en concertgebouwen.
Het ondernemersvertrouwen Kunsten 2016-1 biedt een bedrijfsmatige en inhoudelijke index, overeenkomstig de opzet van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN)

Vertrouwensindex
+ 7,8 b bedrijfsmatig
+ 17,0 i inhoudelijk
Vertrouwen

Toerisme 2016-1

Halfjaarlijkse meting van het ondernemersvertrouwen onder leden van de ANVR.

Vertrouwensindex
+ 17,9 b bedrijfsmatig
+ 26,0 i inhoudelijk
Er zijn op dit moment geen bijeenkomsten gepland.